Johanna Ghattas, tvåa från vänster, tillsammans med delegater i Sustaining all life på COP 28. De kommer från Marocko, Nigeria, Kenya, Ghana, Irak och Pakistan. Foto: Privat
Ett möte med Sustaining all life under COP 28. Foto: Privat
Johanna Ghattas på klimatmötet COP 28 i Dubai. Foto: Privat

Ett klimatmöte som ger både hopp och besvikelse

Johanna Ghattas deltog i delegationen för Sustaining all life under det stora globala klimatmötet COP 28 i Dubai. Nyligen hemkommen till Degerfors reflekterar hon över det som hänt.

– Jag träffade människor från hela världen. Mest pratade jag med människor från det som kallas Globala syd, människor från länder i främst Asien, Afrika och Sydamerika. De berättar om enorma orättvisor och svårigheter som de möter i sin vardag, förklarar Johanna Ghattas som även är aktiv i Miljöpartiet i Degerfors.

Delegationen hon var med i bestod av 19 deltagare från bland annat Marocko, Nigeria, Kenya, Ghana, Irak och Pakistan.

– Vi vill få slut på klimatkrisen och den globala ojämlikheten och har ett användbart verktyg som stöd för det arbetet. Vi lyssnar på varandra.

Johanna förklarar att det Globala Nord, västvärlden, har orsakat klimatkrisen och den stora globala ekonomiska ojämlikheten. Kapitalismen är en av orsakerna. De länder som bidragit minst till klimatkrisen lider mest av den. Samtidigt har de mycket mindre resurser.

– De kan inte ställa om eller att förebygga klimatkrisen. Därför måste västvärlden flytta resurser till Globala syd.

Vad tänker du om resultatet av mötet?

– Jag hade önskat ett kraftfullare nytt klimatavtal men samtidigt är det bra att fossila bränslen nämns för första gången. Att det kom med i det globala avtalet att tredubbla utbyggnaden av förnybar energi till 2030 är en annan bra sak.

Något du är hoppfull eller besviken över?

– Hoppfullt att Loss and damage fonden klubbades redan första dagen men sorgligt att den fortfarande är väldigt underfinansierad precis som alla fonder som startats för att fördela resurser från Globala Nord till Globala Syd.

–  Något som är hoppfullt är att samtidigt med alla stora svårigheter som vi står inför så påminde mig COP28 om att vi är många från hela världen som vill se en förändring, som tror att det är möjligt eller åtminstone inte gett upp utan arbetar för det!

Visionen av ett hållbart samhälle, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt, innefattar alla världens människor och allt levande menar Johanna.

–  För att kunna stödja varandra och göra detta tillsammans så behöver vi samtidigt få ett slut på alla förtryck som håller oss separerade från varandra.