Ewa-Leena Johansson kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg, ska jobba för att sänka hastigheten i Hörken. Foto: Arkiv: Ulrika Olausson

Gemensamma krafter för sänkt hastighet i Hörken

Hörkens bygdegårdsförening har haft möte med Ljusnarsbergs kommun kring åtgärder för att få ner hastigheten genom byn. Föreningen ska nu göra en gemensam skrivelse med kommunen till Trafikverket.

I maj diskuterade bygdegårdsföreningen i Hörken hur hastigheten genom byn skulle kunna sänkas. Nu har föreningen och kommunen träffats för att diskutera frågan och kommit överens om att åtgärder behövs. Dock är det statliga vägarna det gäller, vilket gör att kommunen inte kan vidta åtgärder utan dialog med Trafikverket.

– Vi ska ta ett helhetsgrepp och presentera förslag för Trafikverket om vad vi anser bör göras. Trafikverket har gjort en tidigare bedömning att inga åtgärder behövs men sedan dess har vägen dels blivit omledningsväg och dels fått mer tung trafik sedan Trafikverket åtgärdat en järnvägsöverfart i Ställberg som tidigare begränsat tunga fordon. Med detta tycker vi att åtgärder behövs, säger kommunalråd Ewa-Leena Johansson.

Kommunen ska nu arbeta fram förslag på åtgärder, dels i form av fysiska hinder, dels om eventuell hastighetssänkning skulle kunna vara aktuell från dagens 50 km/h till 40 km/h.

I februari ska kommunens förslag presenteras för Trafikverket. Förhoppningen är sedan att kunna få till stånd lämpliga åtgärder redan till sommaren. Det krävs dock att Trafikverket är med på noterna.