Andreas Seiler får "Årets hjulklapp" av Riksförbundet M för sin viltforskning. Foto: Riksförbundet M

Grimsö- forskare får ”hjulklapp”

Riksförbundet M har sedan år 2000 delat ut "Årets hjulklapp" till någon som har arbetat med organisationens hjärtefrågor trafiksäkerhet, mobilitet, bilekonomi eller miljö. I år går den till Grimsö-forskaren Andreas Seiler.

– Ett konkret resultat av Andreas Seilers gärning är det ökande antalet faunapassager som byggs längs svenska vägar. Tillsammans med kollegor tog han fram riktlinjer för planering och utformning av faunapassager som är vägledande för det som byggs i dag. Passagerna ökar djurens rörlighet och minskar antalet viltolyckor, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige i en pressinfo.

Viltolyckorna är ett allvarligt och växande trafiksäkerhetsproblem. Förra året rapporterades över 63 000 viltolyckor längs svenska vägar.

– Det är inte djuren som korsar vägen – utan vägen som korsar djurens livsmiljö. Ansvaret att minska påverkan och undvika olyckor är därför alltid vårt. Tack vare erfarenheter från hundratusentals tidigare viltolyckor kan vi minska risken betydligt, säger Andreas Seiler.

Ur juryns motivering: Med ny kunskap kring hur säkra viltpassager bör utformas kan både trafikskador och infrastrukturens negativa påverkan på faunan minska.