Kvinnojuristen Elvy Wicklund har fått Örebro läns jämställdhetspris 2023. Foto: Ann-Louise Larsson
Foto: Ann-Louise Larsson

Elvy vill förändra till ett mer jämlikt samhälle

Sedan 16-års ålder har hon varit engagerad i kvinnopolitiska frågor. I nästan 40 år har Elvy Wicklund jobbat juridiskt med kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp. Nyligen fick hon ta emot Örebro läns jämställdhetspris 2023 och drivs fortfarande lika mycket av att förändra samhället till det bättre. – Jag är inte person som sitter stilla och är nöjd. Jag vill förändra, säger hon.

Kvinnofrågor har alltid engagerat Elvy starkt. Som 16-åring började hennes kvinnopolitiska intresse växa fram och ett par år senare gick hon med i dåvarande VPK och valdes så småningom in i partiets första kvinnopolitiska utskott.

Men när hon inte längre delade partiets syn på kvinnopolitiken lämnade hon och hittade så småningom engagemang inom socialdemokraterna istället. Parallellt med det politiska engagemanget har kvinnorättsfrågor löpt som en röd tråd även genom yrkeslivet.

– Jag bestämde mig redan första terminen på juristutbildningen i Uppsala att jag skulle jobba med kvinnor som blivit utsatta för övergrepp. Vi gjorde ett specialarbete om kvinnomisshandel som man sa på den tiden och besökte en mottagning där man tog emot våldsutsatta kvinnor, berättar Elvy Wicklund.

Innan juristutbildningen jobbade hon extra på ett socialkontor och var till en början inriktad på att gå socionomutbildningen.

– Men sedan när jag insåg att det fanns ganska många radikala socionomer men inte lika många radikala jurister – så då blev det juristlinjen, säger hon.

1986 startade Elvy Wicklund juristbyrån Kvinnojuristen samtidigt som jobbade som jurist på Kvinnohuset i Örebro, där hon började 1984, och företrädde kvinnorna på det skyddade boendet. Under hela sin karriär har hon huvudsakligen jobbat för kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp, med vårdnadstvister och LVU-ärenden.

– Jag har aldrig försvarat en man som utsatt kvinnor eller barn för något. Jag har frågat när män kontaktat mig om det funnits påståenden om våld i relationen och har det gjort det har jag alltid tackat nej, säger hon.

Vad är det som driver dig att jobba med kvinnofrågor?

– Därför att det är så ojämställt i samhället fortfarande efter alla dessa år. Självklart har det hänt saker under tiden men det som gör mig besviken är att det är så mycket kvar att göra fortfarande, framförallt när det gäller kvinnors kroppsliga integritet. Fortfarande tar sig män rätt att ofreda, misshandla och våldta. Det är det mest påtagliga uttrycket för ett ojämställt samhälle menar jag.

Vid 71-års ålder håller Elvy på att trappa ner på arbetet, men fortfarande tar hon på sig nya uppdrag och jobbar ett par dagar i veckan med uppdrag som tilltalar och engagerar.

– Jag är en person som vill förändra. Viktigaste frågan för mig har alltid varit kvinnors rättigheter och ställning i samhället och jämställdhet i största allmänhet. Jag tycker inte om de stora skillnaderna som blivit i samhället de senaste 20 åren. På 80-talet var Sverige mer jämställt och löneskillnaderna var inte alls lika stora. Alla är lika mycket värda, jag vill jobba för jämlikhet på alla plan.

Örebro läns jämställdhetspris har Elvy Wicklund fått bland annat för att hon ”genom sitt arbete för kvinnor och barn gjort stor förändring för både enskilda individer och samhället i stort. Elvys arbete har bidragit till att stärka kvinnors rätt till lika mycket makt som män att forma sina egna liv. Hennes insatser genomsyrar alla de jämställdhetspolitiska målen och synliggör särskilt rätten till ett liv fritt från våld”.

– Jag blev väldigt överraskad! Det är ett pris som betyder mycket, ett erkännande för det jag lagt ner under alla år, säger hon.