Stå upp mot antisemitismen!

Tystnad får inte vara svaret på den antisemitism som visats på svenska gator och torg. För oss kristdemokrater är den kristna människosynen som hävdar alla människors lika, unika och okränkbara värde en hörnsten. Antisemitismen ska därför bemötas öppet, tydligt och utan kompromisser. Det är inte dialogpoliser, fiffiga armband eller kurser i svensk värdegrund som är svaret. Det är och förblir nolltolerans mot hatbrott. Regeringen måste göra det möjligt att utvisa personer, som inte är svenska medborgare, om de öppet stöder en terrororganisation. De har förverkat sin rätt att vara kvar i vårt land.

Antisemitismen har alltid funnits i Sverige. Men, firandet av terrororganisationen Hamas urskillningslösa mördande av oskyldiga barn, civila kvinnor och män den 7 oktober i Israel var en sorglig påminnelse. Omfattningen som vi ser idag är till stor del en konsekvens av den omfattande invandring. Många av de som är från Mellanöstern har genom sin kultur och uppväxt lärt sig att hata judar och Israel sedan de var små, det försvinner inte vid den svenska landsgränsen. Det innebär dock inte att vi kan eller ska se mellan fingrarna.

Kristdemokraterna i Örebro län menar att Israel använt sin rätt, även skyldighet, att försvara sin befolkning mot terrorn. Israel måste samtidigt göra allt i sin makt för att undvika att oskyldiga människor dör. Det är en humanitär tragedi. Länet är därför positiva till att Kristdemokraterna såg till att regeringen nu tillför 150 miljoner kronor i humanitärt bistånd till det palestinska folket samtidigt som utvecklingsbiståndet pausas. Hjälp till de som lider parallellt med att vi säkerställer att inte en enda krona finansierar terrorism eller propaganda som planterar hat och göder motsättningar.