Vi kämpar på men det saknas pengar

På cykelavstånd från Örebro finns en av Europas finaste fågelsjöar, slättsjön Tysslingen. Sjön är kanske mest känd för alla sångsvanar som rastar här på sin resa norrut. Men det norra fågeltornet vid Rånnesta är med i den årliga tävlingen, fågeltornskampen, en Nordisk tävling, då antalet arter som passerar tornet räknas.

För något år sedan kom norra tornet på andra plats med 87 arter! Stora delar av sjön och dess strandängar är idag skyddade av länsstyrelsen och området erbjuder fågelskådaren upplevelser under hela året.

För att ta emot de många besökare som främst vid svanrasten besöker området skapade Gunborg och Lennart Karlsson stiftelsen Naturens teater 2001. Stiftelsen äger idag en ombyggd ladugård som innehåller café, galleri, konferenslokaler och butik med böcker och lokalt hantverk.

Dessutom driver stiftelsen ställplatser för husbilar. Verksamheten drivs idag under namnet Tysslingens naturcenter. Verksamheten bygger till stor del på volontärer och anställda med lönebidrag alternativt ett litet arvode.

Som för alla andra är ekonomin det stora bekymret. I början fanns ett antal lokala företag med, som sponsorer men efter att internationella företag köpt flera av dem, har en stor del av penningflödet upphört. Idag är nästan den enda inkomstkällan vårt café.

Numera träffas styrelsen varje månad och däremellan arbetar en arbetsgrupp med stiftelsens ekonomi. Ett arbete som tar kraft från att utveckla verksamheten att bli bygdens naturliga kulturella samlingsplats med utställningar i galleriet, föredrag och musik på kulturscenen och att utveckla verksamheten för att ta emot alla besökare.

De senaste åren har verksamheten visat minusresultat och våra försök att få ekonomisk stöttning från sponsorer, region och kommun har misslyckats. Men att ge upp finns inte på kartan, vi hoppas fortfarande på aktivt stöd från naturintresserade, kulturintresserade eller bara fikasugna. Ett Tysslingen utan Tysslingens naturcenter skulle kännas tomt.