Inte en kvinna till! Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har, eller har haft, en relation med. Det är fruktansvärda siffror.

Våldet kostar samhället minst lika mycket som hela polismyndighetens budget årligen.

Det är livsviktigt att alla insatser för att stoppa våldet har ett tydligt fokus. Sedan 2006 lyder detta jämställdhetspolitiska mål: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”.

Jag ser med häpnad att regeringen nu vill formulera om målet. Det är ett steg i helt fel riktning, mot all etablerad kunskap och allt arbete som redan pågår.

I samband med Orange Day, den internationella dagen för att uppmärksamma våldet mot kvinnor, är det viktigt för Kommunal som kvinnodominerat fackförbund att visa var vi står: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Att detta är en facklig fråga står tydligt. Arbetsplatsen kan vara det enda sammanhanget där en våldsutsatt person har normala sociala kontakter, en plats fri från våld och kränkningar, där förövaren inte har kontroll. Arbetskamraterna har en mycket viktig roll att spela. Om de vågar sätta ord på sina misstankar om att någon far illa, har de tagit första steget mot att stoppa våldet. Den som vill lämna en destruktiv relation behöver allt stöd den kan få – inte minst från arbetskamraterna.

I kampen mot våldet måste vi alla göra vad vi kan. Kommunal sprider, efter IF Metalls exempel, checklistor som lär arbetskamraterna se tecknen på att någon är utsatt. Medlemskapet i Kommunal innefattar också fria stödsamtal för våldsutsatta.

Samarbete mellan fack och arbetsgivare är självklart också en viktig nyckel. Ytterst är ju arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar – och det som händer hemma påverkar hur vi har det på jobbet. Därför vill jag uppmana alla arbetsgivare att samverka med Kommunal i detta livsviktiga arbete.

Inte en kvinna till! Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.