Den viktigaste tävlingen är den om barns hälsa

Att sätta fotbollen i krysset inför en publik av föräldrar och kompisar på den lokala idrottsplatsen kan ge målskytten samma glädjerus som vi ser när proffsspelarna klackar in bollen på en arena med tiotusentals åskådare – men bara för vissa barn. För andra är redan promenaden ner till fotbollsplanen eller idrottshallen en omöjlig tanke eftersom kraven på prestation blir för stora.

Forskning visar att tidigt urval inom barn- och ungdomsidrott kan påverka självkänslan negativt och ofta görs på otydliga grunder, där till exempel fysisk mognad misstas för talang. Dessutom är trygga miljöer där barn kan utvecklas en viktig grund för senare idrottsutövande.

I en Sifoundersökning som Jumpyard låtit göra uppger åtta av tio föräldrar ”Att det är roligt” som en av de tre viktigaste faktorerna när deras barn väljer fritidsaktivitet. Bara en av tio låter valet falla på ”Att få tävla”.

Trots det har utvecklingen inom barns sportande under en lång period har gått mot ett ökat tävlingsfokus. Något som har lett till att barn slutar idrotta i allt lägre åldrar.

I dag saknar vart fjärde barn mellan 4–17 år en organiserad fysisk aktivitet på fritiden. I Örebro län motsvarar det drygt 12 700 barn. Föreningsidrotten gör ett fantastiskt arbete för att erbjuda barn både fysisk aktivitet och en meningsfull fritid och de gör också mycket för att nå fler. Ett bra exempel är Stockholms fotbollsförbunds beslut att slopa seriespel för barn upp till 13 år. En stor grupp barn och unga behöver större frihet och mindre prestationskrav än vad en alltför tävlingsinriktad aktivitet kan erbjuda.

Åtta av tio barn i Sverige behöver röra sig mer för att få en god hälsa nu och på sikt. Det är alarmerande siffror. Stillasittandet behöver beslutas, byggas och peppas bort och vi är många som kan vara en del av lösningen:

– Politiker och beslutsfattare kan se till att samhället utformas utifrån barns rörelsemöjligheter och att gemensamma ytor, skolgårdar och lekplatser formges för att uppmuntra till rörelse.

– Idrottsföreningar, klubbar och tränare kan jobba för att verksamheten ska rymma barn som motiveras till rörelseglädje på olika vis och undvika för tidig utslagning.

– Föräldrar behöver ta rörelseansvaret för sina barn. Genom att lyssna på barnets behov och inte värdera någon rörelse som bättre än någon annan, kan rörelsen utformas på ett sätt som blir roligt. Det ökar chansen att nya vanor kan få fäste.

Det finns bara en tävling som är viktig att vinna just nu och det är den om barns hälsa.