Politiken och det småskaliga yrkesfisket

Jag bedriver yrkesfiske i centrala delen av Mälaren. I fjol gick fisket mycket dåligt. SLU:s sötvattenslaboratorium (Drottningholm) bedriver provfisket i Mälaren som Havs- och vattenmyndigheten betalar för. Länsstyrelserna har fiskerikonsulenter och alla förlitar sig på SLU:s underlag. Jordbruksverket ska arbeta för att främja svenskt yrkesfiske.

När jag kontaktar företrädare för myndigheterna om den negativa beståndsutvecklingen i Mälaren är vanliga svar att mina redskap är trasiga, att jag får skylla mig själv som är fiskare, att vara fiskare är ingen framgångssaga osv.

Detta är inte ok. Fisken, som sägs finnas (SLU), finns inte i tillräcklig omfattning. Märkligast av allt är att ingen har varit intresserad av att följa med ut på sjön för att se verkligheten. Myndigheternas agerande leder till bristande förtroende, felaktiga lösningar eller är helt enkelt dåligt. Över tid förlorar myndigheterna förtroende och de tappar sin auktoritet på grund av avsaknaden av kompetens.

Myndigheterna måste hörsamma varningar från fisket och verka för livskraftiga fiskbestånd i Mälaren, detta måste ske transparent i samarbete med alla berörda. Som det är nu agerar myndigheterna med en helt felaktig attityd. Man kan inte göra samma saker varje år och förvänta sig ett positivt utfall år efter år. Myndigheternas agerande är undermåligt.