Unga bussförare måste få arbeta

Bussbranschen står inför utmaningar när det gäller att attrahera kompetent personal och säkerställa en trygg och tillgänglig kollektivtrafik. Det råder en allvarlig brist på utbildade bussförare. Enligt Transportföretagen behöver branschen rekrytera fler än 8 000 bussförare de kommande tre åren. Samtidigt är stor andel av förarna äldre – år 2021 var en fjärdedel av alla bussförare över 61 år.

Samtidigt finns begränsningar i de två EU-direktiv som reglerar svensk lagstiftning som får allvarliga konsekvenser för ungas möjlighet att bli busschaufför: körkortsdirektivet och yrkesförardirektivet.

Enligt körkortsdirektivet måste man vara 24 år för att få ett busskörkort med full behörighet. Det finns ett undantag för de som har genomgått en gymnasieutbildning – de får köra buss efter examen. Men de har enligt yrkesförardirektivet en begränsning fram till de fyller 21 år som innebär att de enbart får köra i linjetrafik på sträckor som inte överstiger 50 kilometer.

Begränsningen får flera absurda konsekvenser – en ung utbildad bussförare kan köra en stadsbuss i någon av Örebro läns tätorter en hel dag, men inte en länsbuss som kör längre än 50 kilometer.

Detta gör att många bussföretag inte kan anställa unga bussförare. Unga personer som utbildat sig till bussförare måste vänta i flera år innan de kan börja utföra sitt yrke.

Argumentet för det höga ålderskravet och 50-kilometersregeln handlar främst om trafiksäkerhet, men trafiksäkerhet är inte en fråga om ålder, utan om utbildning. Studier kan inte hitta några bevis för att unga bussförare skulle utgöra en större olycksrisk än äldre.

I mars presenterade EU-kommissionen ett förslag till reviderat körkortsdirektiv. Till vår besvikelse fanns inga förändringar gällande ålderskravet. Vi vill uppmana infrastrukturminister Andreas Carlsson samt EU-minister Jessika Roswall att verka för att ålderskravet för busskörkort sänks till 18 år samt en ändring av yrkesförardirektivet vad gäller 50-kilometersregeln.

Vi behöver kunna rekrytera kompetent personal. Ge unga boende i Örebro län som är utbildade bussförare rätt att arbeta i en bransch som skriker efter deras kompetens.