Stallet är ett välkommet tillskott och rymmer 34 individuella boxar. I bakgrunden till höger syns det tidigare stallet, som ska utrustas med hiss och boxar istället för spiltor. Foto: Robin Högberg
Grovfoderautomaterna möjliggör fler dagliga måltider för hästarna. Foto: Robin Högberg
Nioåriga Ebba Cronström har redan ridit i flera år. "Hoppningen tycker jag är väldigt kul men också att umgås med hästarna", säger hon. Foto: Robin Högberg
Susanna Harjaluoma, biträdande verksamhetschef i Örebro fältrittklubb. Foto: Robin Högberg
John Andersson, planerare på kultur- och fritidsförvaltningen Foto: Privat
Ridklubben har ungefär 1 100 medlemmar och är en av landets största ridskolor. Foto: Robin Högberg
Med den automatiska utgödslingen slipper personalen traditionell mockning med skottkärra och grep. Foto: Robin Högberg
Nioåriga Ebba Cronström har redan ridit i flera år. "Hoppningen tycker jag är väldigt kul men också att umgås med hästarna", säger hon. Foto: Robin Högberg

”Hästarna är mycket mer tillfreds i boxarna”

Ridklubbens hästar står nu fria i boxar, inte fastbundna i spiltor. Och en stor del av utfodringen sker automatiskt. – Hästarna är mycket mer tillfreds, säger Susanna Harjaluoma, biträdande verksamhetschef i Örebro fältrittklubb.

Redan 2016 inleddes en förstudie om ett stall med plats för 34 hästar i varsin box. Susanna Harjaluoma beskriver det som en “jackpot” att byggnationen nu står färdig.

– Sådana här projekt tar alltid tid och sen har det ju varit pandemi. Det har inte varit de bästa förutsättningarna så vi är väldigt glada att det nu har kommit i mål.

Klubben hyr anläggningen av Örebro kommun och står för den dagliga driften. Satsningen på det nya stallet har varit ett prioriterat projekt från båda sidor.

– Cirka 95-97 procent av medlemmarna är flickor och utifrån en jämställd resursfördelning inom kommunens idrottsinvesteringar så har det här projektet varit något som vi verkligen kämpat för att få till, säger John Andersson, planerare på kultur- och fritidsförvaltningen.

På samma plats stod tidigare en ria, en byggnad där man förr torkade spannmål. Det nybyggda stallet ligger därmed i anslutning till det “gamla stallet”; som fram till slutet av september var klubbens enda. Denna byggnad rymmer 50 spiltor – som snart ska rivas.

– I stället ska vi bygga 24 boxar på samma yta. Så hästarna får dubbelt så mycket plats jämfört med spiltorna, säger Susanna Harjaluoma. Ombyggnationen av det gamla stallet, Koladugården, från spiltor till boxar, beräknas vara klar våren 2024. Prioriteringarna i arbetet har vuxit fram i samspråk mellan ridklubben och kommunen.  Övergången från spiltor till boxar är den kanske allra viktigaste förändringen, tycker Susanna Harjaluoma.

– I spiltorna står hästarna bundna, vilket begränsar dem i sina rörelser. Nu är de helt fria.  Hästarna är mycket mer tillfreds i boxarna. Det kan vi se redan nu, efter ett par veckor, tillägger hon.

Automatisk utfodring

Varje box har en grovfoderautomat, där tre av fem måltider portioneras ut automatiskt vid fastställda tider genom att en lucka öppnas. Det gör att personalen inte behöver utfodra hästarna lika ofta.– Hästars normalbeteende är att tugga och äta 16-19 timmar per dygn och framförallt att äta små mängder ofta vilket vi nu kan tillgodose, säger Susanna Harjaluoma.

Hon betonar att hästarnas välfärd, som varit ett av de viktigaste ledorden, har blivit så mycket bättre tack vare boxarna och foderautomaterna. Dessutom har arbetsmiljön för personalen förbättrats: större kontor, färre utfodringstillfällen och automatisk utgödsling.

– I det gamla stallet är det traditionell mockning med skottkärra och grep som gäller med flera tunga lyft under en arbetsdag, säger Susanna Harjaluoma och fortsätter:

– I det nya stallet räcker det med en grep, då alla boxar har en lucka i golvet så personalen kan mocka direkt ner i hålet. Där finns det sedan ett band som transporterar gödslet under golvytan hela vägen ut i en container.

Enklare för rullstolar

Utöver hästarnas välfärd och personalens arbetsmiljö är tillgänglighet prioriterat. Det nya stallet har därför utrustats med hiss, vilket även det gamla stallet kommer att få. Det gör att rullstolsburna enklare kan nå läktaren och cafeterian i ridhuset, som ligger i anslutning till det gamla stallet.

Alla som rider på ridskolan har regelbunden teoriundervisning, men teorisalen har tidigare varit utom räckhåll för rullstolsburna.

– Men i den nya byggnaden kan alla nå teorisalarna, så även här har tillgängligheten ökat, säger hon.

Inom en snar framtid kommer även ett kafé att öppnas på övervåningen i nya stallet. Kafét kommer drivas av klubbens medlemmar men även allmänheten är välkomna in.

– Upprustningen av ridklubbens byggnader är en del i ett större projekt där hela Karlslundsområdet och Hästhagen ska utvecklas som rekreationsområde. Vi har velat att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för så många som möjligt och att fler invånare ska upptäcka området, säger John Andersson.

Relaterade artiklar:

Nytt stall växer fram i Karlslund (2023-01-23)