Den internationella organisationen One Small Town etablerar sig i Sverige med utgångspunkt från Nora. Foto: mostphotos.com
Henrik Perrin, Nora. Foto: Privat

Internationellt förändrings- koncept ska provas i Nora

One Small Town är en ideologi som handlar om att skapa självstyrande och självförsörjande samhällen genom att kombinera deltagarnas engagemang och modern teknik. Nu ska den ideella organisationen etablera sig i Nora som första stad i Norden.

One Small Town är ett samhällsförändringskoncept som finns över hela världen som går ut på att medlemmarna bidrar med värden som inte är ekonomiska till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Det kan till exempel röra sig om att odla tillsammans, förklarar Henrik Perrin i Nora som ska starta upp det första svenska projektet. Medlemmarna bidrar med tid och får betalt i en egen lokal valuta som kan användas i alla One Small Town-projekt över hela världen. Vinsten från varje projekt återinvesteras i föreningen för att kunna växa och bli större.

– Vi drar igång med ett uppstartsmöte nu på söndag och efter det är tanken att dra igång ett första projekt. Vad det ska handla om kommer vi komma fram till gemensamt. Det måste vara något som medlemmarna brinner för, säger Henrik Perrin.

Det finns också ett par större företag i Sverige som har visar intresse för att anlita One Small Town som leverantör.

– Första steget blir att sätta ramarna, lyssna vad alla som kommer vill och se om vi ska starta en lokal förening eller använda oss av den internationella ideella föreningen, säger Henrik Perrin.

Han driver även ett annat slags nätverk, DoUnity, där medlemmar träffas och hjälper varandra med olika saker en timme i veckan, allt från trädgårdsarbete till målning, flytt och mycket mera och på den vägen blev han tillfrågad om att vara med och starta upp One Small Town i Sverige.

– Det vi gör i Nora är något unikt som jag tror kommer gynna Nora kommun starkt. Många kommer vara intresserade av att flytta hit, just för att engagera sig i One Small Town, säger han.

Uppstartsmötet äger rum på söndag 22 oktober klockan 16 på Björks kafé i Nora. Anmälan via One Small Towns facebook-sida.