Förvaltningen behöver mer tid att utreda hur regionen ska spara pengar. Nästa sammanträde för nämnden är den 16 november.

Regionen behöver mer tid att utreda besparingar

Regionen behöver mer tid för sin genomlysning av verksamheten som görs i syfte att balansera ekonomin. Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder ikväll, den 19 oktober, och får ta del av vad genomlysningen visat så här långt och samtidigt besluta om förvaltningen ska få mer tid.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar nu med att ta fram förslag till besparingsåtgärder i enlighet med de direktiv som regionfullmäktige gav i verksamhetsplan och budget för nästa år. När genomlysningen är klar kommer politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut om vilka av förslagen som ska bli verklighet.

– Vi förstår naturligtvis att det är påfrestande för både patienter och medarbetare att behöva vänta på konkreta beslut kring kommande förändringar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Men det är stora och komplicerade frågor så det är viktigt att det får ta sin tid. Att vi får ett bra slutresultat är det allra viktigaste, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på mer än en miljard kronor till följd av bland annat inflation och ökade pensionsavsättningar.

– Det  är stora summor vi behöver spara så de förändringar vi måste genomföra inom hälso- och sjukvården kommer att påverka både länsinvånare och medarbetare. Men vad förändringarna kommer att bestå av är ännu för tidigt att säga, vi får be om tålamod ytterligare en tid innan vi kan presentera konkreta åtgärder, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.