Ökad kunskap för att sätta länets barn i rörelse

Fyra av fem barn i Örebro län rör sig för lite – något som på sikt kan bidra till konsekvenser som övervikt, depression och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör barn och unga vara fysiskt aktiva på ett sätt som ger ökad puls och andning i minst 60 minuter per dag. Bland Örebro läns 11-åringar når bara 18 procent den rekommendationen, vilket är något mindre än rikssnittet på 19 procent. Det visar undersökningen Skolbarns hälsovanor som genomfördes 2021/2022.

Fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, och kan även fungera som en skyddande faktor för exempelvis depression. Utöver alla hälsofördelar kan fysisk aktivitet dessutom bidra till mycket glädje och gemenskap. Vi är många som kan göra mer.