Ett dråpslag mot pensionärer och landsbygd #rörinteminstudiecirkel

När regeringen presenterar statsbudgeten står det klart att det svenska civilsamhället och kulturlivet inte står speciellt högt i kurs. De som drabbas hårdast är gemene svensk som bor på landsbygden och Sverige pensionärer. Tycker inte regeringen att dessa grupper är viktiga för en stark demokrati nu och i framtiden?

I 2024 års statsbudget som nyligen presenterats av regeringen möts vi av nyheten att en tredjedel av de statliga anslagen till studieförbunden försvinner fram till år 2026. Ett dråpslag mot det svenska civilsamhället, kulturen och demokratin. Den nuvarande regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, har valt att rikta in sig på en av demokratins hörnstenar: folkbildningen. Den beslutade nedskärning av bidragen till studieförbunden är inte bara ett angrepp på det svenska civilsamhället, utan framför allt är det ett direkt angrepp på landsbygden och pensionärerna.

Enligt en analys från Staffan Larsson, professor emeritus vid Linköpings universitet, deltar en större andel av befolkningen i studieförbundens verksamhet på landsbygden jämfört med storstäderna.

I ren glesbygd är deltagandet betydligt högre. I kommuner som Vilhelmina och Åsele deltar en betydande del av befolkningen, medan deltagandet i norra Stockholms välbärgade kommuner är betydligt lägre.

Detta betyder alltså att regeringens beslut kommer ha en oproportionerlig påverkan på landsbygden.

Studieförbundens anslag är en viktig del av statens stöd till landsbygdens kultur.

Utan studiecirklar och kulturarrangemang riskerar landsbygden att förlora en viktig kulturell resurs. Dessutom kommer mötesplatser som Folkets hus, bygdegårdar och hembygdsföreningar att få det svårare.

ABF Örebro län är inget undantag. Idag finns vi i länets alla kommuner. Bland annat håller vi studiecirklar i Hjortkvarn där pensionärer kan lära sig om hemberedskap, vi samarbetar med Hyresgästföreningen i Varberga i en cirkel om miljöfrågor, och vi håller samtalsgrupper i Kopparberg för ensamma. Detta är bara några få exempel på den rika och mångfacetterade verksamhet som ABF Örebro län bedriver lokalt.

Värt att notera är att vi finns på orter där det offentliga har dragit sig tillbaka. Det offentliga, som Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Polis har lämnat orterna men folkbildningen är levande och blir ett demokratiskt kitt mellan människorna och bidrar till en levande landsbygd. Genom att erbjuda kurser, föreläsningar och diskussionsgrupper om samhällsfrågor bidrar folkbildningen till att skapa en mer informerad befolkning som kan delta mer aktivt i demokratiska processer. Tyvärr riskerar våra möjligheter att motverka utanförskap, att stötta föreningslivet, eller att bidra till att nyanlända ges möjlighet att lära sig svenska, att försämras eller försvinna helt.

Sverige blir kallare, tommare och plattare.

Folklig kultur, som är beroende av studiecirklar för att utveckla kunskap inom hantverk, musik och konst, kan också påverkas. Det handlar inte bara om tillgång till resurser som verkstäder, musikstudios och ateljéer, utan är med detta också om en plattform inom civilsamhället där vuxna kan odla sin egenmakt, lära sig om och delta aktivt i demokratin.

Det som är särskilt bekymmersamt är att regeringen och Sverigedemokraterna verkar gå emot en bredare folklig uppfattning.

En nyligen genomförd undersökning av ABF Stockholm tillsammans med Novus visar att det svenska folket värderar studieförbunden högt. Men bortom siffror och statistik finns det en djupare aspekt av detta.

Studieförbunden skapar meningsfulla möten som bryter ensamhet och bygger gemenskap. Ingen kommersiell aktör kan ersätta den genuina mänskliga kontakten och det meningsskapande utbyte som sker i dessa sammanhang.

Stå upp för demokratin, civilsamhället och landsbygden. Studieförbunden förtjänar regeringens stöd, inte deras förakt. #rörinteminstudiecirkel