Levande landsbygd är en bra idé kommunledningen!

Kommunledningen, Vakna! Vänd riktning! Hela kommunen förlorar hundratals miljoner kronor på grund av besparingarna i kärnverksamheten.

Kommunledningen verkar tycka att det är roligare att lyxkonsumera vattentorn i koppar, palats i plåt, skrytbussar och starta nya häftiga byggprojekt i centrum för miljardbelopp med nedläggningar i kärnverksamheten som konsekvens. Kommunen tror att man sparar pengar genom att trycka ihop äldre i stora komplex och tror att man kan ignorera sitt arbetsgivaransvar utan konsekvenser för ekonomin.

Örebro kommun är inte bara en stadskärna.

Det finns ett Örebro norr om Svampen. Här finns tomter att bebygga. Tomma affärslokaler att investera i. Stort behov av äldreboende! Vi vill kunna cykla till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter och kanske se på konst. Om vi får finnas så kommer vi att konsumera elbilar, fönster, nya tak, bygga altaner och företag, erbjuda tjänster och mycket mer som ger kommunen mångdubbelt tillbaka.

Hur mycket kan kommunen tjäna på att satsa på kärnverksamheten?

Landsbygden är faktiskt en guldgruva! Att allt vi äter tillverkas på landsbygden är uppenbart men det är mer än så. Där människors grundläggande behov av trygghet, närhet till skolor och service för alla åldrar tillgodoses skapas förutsättningar för utveckling. Den utvecklingen skapar företagande, samverkan, mer utveckling, fler barn föds och det finns behov av fler skolor och mer offentlig service. En positiv trend som leder till stärkt välfärd.

Vi vågar påstå att kostnader i form av skolor och äldreboenden, fritidsaktiviteter, fungerande kollektivtrafik och cykelvägar är låga i förhållande till det ekonomiska värde som är knutet till en levande landsbygd. Motsatsen är det självklara. En ödetomt genererar bara ohälsa och sänkt värde för omkringliggande miljöer.

Örebro kommuns bristfälliga kompetens om landsbygdens känslighet och direkta påverkan i värde på fastigheter skapar stor osäkerhet för investeringar. Kommunen måste öka sin kunskap och återinföra ett landsbygdsperspektiv i sin politik. Kom till insikt att en levande landsbygd genererar mer pengar än en fattig och utarmad landsbygd. Satsa på landsbygden istället för att lägga ner den.

Besök vårt upprop och hitta tips om var de riktiga värdena finns. Exempelvis platser att bygga villor på. Eller läsa om hur viktig förskolan och skolan är för landsbygdens överlevnad och mycket mer. Även du som läser artikeln i tidningen är välkommen att bidra med kloka tankar! #Jagärörebro