Det nya namnet är redan på plats. Foto: Ann-Marie Franzon

Nu inviger de kyrkans nya namn

I söndags invigde baptistförsamlingen i Hidingsta sitt nya kyrknamn.

Baptistkyrkan i Hidingsta i Örebro kommun byter namn till Hidingstakyrkan. Under hösten och våren brukar Norrbyås Baptistförsamling – Hidingsta ha ett kafé en gång i månaden med sång och musik.

Den 17 september kl 15 uppmärksammade man namnbytet på kyrkan vid sitt söndagskafé. Pelle Bengtsson Stortorp och Grace Zuleta Örebro stod för sång och musik.

– Vi är ju sprungna ur baptiströrelsen. Vår kyrka brann 1975-76 och byggdes upp igen. Nu över ett par årsmöten har vi beslutat att ändra namnet till Hidingstakyrkan, säger ordförande William Lööw.

Baptistförsamlingen bildades 1860 i Norrbyås socknen.

– Som baptistiska rörelsen bannade baptismen väg för demokrati och att kvinnor har lika stor rätt till att rösta som män. Detta har vi jobbat vidare med. Runt första världskriget hade vi 112 skolelever inskrivna i församlingen och vi bannade väg för allmän skola, säger William Lööw.

Idag finns 38 medlemmar och de brukar vara 15 till 20 deltagare på gudstjänsterna.

22 oktober kl 15 står Tomas och Richy för söndagskaféet samt den 19 november kl 15 sång och musik med Karin Thybell.