Föreslår skolskjuts med barnen i fokus

Vid varje terminsstart aktualiseras frågan om vem som har rätt till skolskjuts. Media brukar uppmärksamma situationer som upplevs högst ologiska och orättvisa för medborgarna. Ett exempel i NA den 21 augusti 2023: ”Skolbussen stannar utanför grinden men Alice får inte åka med”. I detta specifika fall har eleven inte rätt till skolskjuts, enligt dagens reglemente, eftersom hon valt en profil på annan kommunal skola än sin anvisningsskola. Detta trots att bussen har tomma platser och passerar vid grinden. I stället ska eleven cykla på trafikerad väg fem kilometer för att där betala biljett på länsbuss.

Vi anser att politiker har till uppgift att förenkla för medborgarna. Kommunen är till för dem, inte tvärtom. Vi lägger därför fram ett förslag i kommunfullmäktige att utreda möjligheten att åka med i mån av plats. Det handlar inte om att beställa fler bussar eller på annat sätt generera merkostnader för kommunen.

Örebro kommun erbjuder idag elever att välja grundskola med olika typer av inriktningar. På Örebro kommuns hemsida står det: ”Syftet med profiler är att öka elevernas motivation för skolarbetet. Vår erfarenhet är att om eleverna får möjlighet att utöva ett stort fritidsintresse under skoltiden så blir eleverna mer motiverade i alla skolans ämnen.” De inriktningar som kommunens egna skolor erbjuder bör vara tillgängliga för alla elever att både söka och kunna ta sig till – inte bara för de som har ekonomiska möjligheter att själva bekosta busskort. Vi bör så långt som möjligt eliminera hinder och klyftor som missgynnar barnen i glesbygd och i ekonomiskt utsatta familjer.

I Örebro kommun genomförs redan idag en försöksverksamhet om skolskjuts i mån av plats. Försöksverksamheten har nu pågått flera år genom ett så kallat ”ordförandebeslut” och gäller enbart Latorp – Vintrosa. Nu är det dags att permanenta denna samt se över om det behövs på fler platser.

Vi Kristdemokrater vill att Örebro kommun, likt andra kommuner, också ska erbjuda detta.

Jönköping har exempelvis ett förfarande där elever kan ansöka om skolskjuts vid mån av plats tidigast sju dagar innan läsårets första skoldag. Motala, Ovanåker, Norrköping och Gotland är exempel på kommuner som också löst detta med egna modeller.

Låt oss inte behandla barnen olika. Låt oss inte förstärka klyftor och inkomstskillnader för familjer genom att förhindra att välja skola och profil. Låt oss varje dag förenkla för våra medborgare, i synnerhet när det ändå inte kostar mer för kommunen.