Caféet vid motionscentralen har varit stängd sedan sista juli, men hopp om nyöppning i höst. Foto: Björn Palmqvist

Kommunen söker ny arrendator till caféet

När kommunen skiftade från ett skötselavtal till arrendeavtal för caféverksamheten på Karlslunds motionscentral kunde inte KFUM-Örebro förlänga det nya avtalet. Serveringen stängdes och nu letar man efter en ny arrendator.

KFUM-Örebro har under många år drivit serveringen intill start- och målområdet till motionsspåren i Karlslund. Då under ett skötselavtal till den kommunägda anläggningen. En populär mötesplats för en enskild fika eller som en möjlighet till olika former av föreningsträffar. Besvikna och trogna besökare har hört av sig till Länsposten och undrat vad som hänt med caféet.

KFUM:s avtal gick ut den sista juli, och i samband med det stängdes serveringen när föreningen inte kunde anta det avtal som kommunen presenterade. Främst var det av ekonomiska skäl som föreningen inte kunde fortsätta med ett arrendeavtal.

Driften har inte burit sig ekonomiskt, men tack vare bidrag från kommunen så har det gått runt, meddelar KFUM. Från kommunens sida söker man nu efter en arrendator att teckna avtal med, och arrendet rör då bara cafédelen.

– Vi för just nu en dialog med en person som är villig att teckna avtal och vi hoppas komma fram till en bra lösning, berättar Malin Welén, planerare och ansvarig för friluftsliv på Örebro kommun.

Malin understryker att ambitionen är att cafédelen skall kunna erbjuda fika och samkväm igen.

– Det vore tråkigt om den bara skulle stå tom. Nu jobbar vi för att den åter kan öppnas nån gång under hösten, säger en hoppfull Malin Welén.