En grundskola där alla barn blir sedda

Alla människor är olika, och det gäller även våra elever i grundskolan. När man som människa blir sedd för sina styrkor och svagheter, så händer något magiskt inom oss. Det kanske är att man får höra hur bra man som elev är på att komma ihåg Sveriges kungar eller att spela ackord på gitarren i musiksalen. Det kanske är när läraren hinner se att eleven börjar halka efter i läsningen, eller behöver lite extra stöd i matematiken och stöttar upp. Örebros lärare ska ha all möjlighet att omsorgsfullt kunna lägga tid på varje elev för dess utveckling. Eleverna ska känna sig trygga över att de blir sedda i klassrummet och får den tid de verkligen behöver.

Sådana här lovord tjänar inget till om man inte kan finansiera dem. Jag är väldigt stolt över att vi fredar grundskolan från effektiviseringskrav. Inte en enda krona i effektiviseringskrav! Vi hittar pengar till detta genom att bland annat sänka överskottsmålet för kommunen, effektivisera lokalförsörjnings-och upphandlingsprocessen och optimera ansökan av statsbidrag. Utöver detta skjuter vi i vårt förslag också till 5 miljoner kronor till elevhälsan från KS-medel!

De största och mest betydelsefulla satsningarna kommer genom att ge pengarna direkt till skolorna. Det ger bättre förutsättningar för att de skolor som vill faktiskt kanske äntligen kan starta exempelvis den där särskilda undervisningsgrupp som skulle underlätta för så många elever.

Vi är därför beredda att skicka pengarna direkt in i resursfördelningsmodellen, för det är där pengarna gör mest nytta. Ut till skolorna, ut på golvet och till eleverna. Våra yrkesverksamma lärare, rektorer och annan skolpersonal har väldigt bra koll. Ofta mycket bättre än vad vi politiker har. Kristdemokraterna vill stötta dessa, ge dem resurser och medel att kanalisera det oerhört stora driv som finns för våra elever i skolan. På så sätt kan vi få en bättre skola.