Vilka vill bli pionjärerna i omställningen?

Min förra ledare om fördelarna med att låta landsbygden få en av huvudrollerna vid omställningen av samhället handlar inte bara om landsbygdens kända fördelar. Jag tänker på fördelar som bred livsmedelsproduktion, stora naturtillgångar, mängder av kunniga småföretag och stora arealer för expansivt boende i attraktiva miljöer. Vi kan inte ställa om utan en bred folklig medverkan och där är inte minst kooperationen och landsbygdens rika och många folkrörelser givna fördelar men också direkta förutsättningar.

Även om Sverige har mängder av kunniga experter kring hållbarhet, avancerade miljölösningar, omställning av företag och utveckling av ny teknik krävs också en omfattande medverkan av våra kunniga och engagerade medborgare.

Hela vår befolkning behöver mobiliseras om omställningen ska nå sina självklara mål. Den stora uppgiften för att lyckas handlar om att organisera svenska folket i former som vi vet fungerar i större skala. Då är kooperation och folkrörelseerfarenheter ovärderliga.

Bönder och skogsägare har visat att ekonomisk samverkan i demokratiska former är en avancerad form av samarbete som gynnar såväl de enskilda entreprenörerna som hela företagsgruppen. Modellen främjar i slutändan hela samhället. Inom konsumentkooperativa föreningar har vi under långa tider bland annat byggt bostäder, organiserat detaljhandel och ordnat drivmedelsmackar över hela landet. Den tekniska lösningen kan handla om ekonomiska föreningar, vanliga långsiktiga samarbetsavtal eller medlemskap i ideella föreningar.

Därutöver har vi medborgar-, personal- och brukarkooperativ som bland annat sköter olika former av lokal service, tjänsteföretag och förskolor. Välkända folkrörelser med omfattande verksamheter på landsbygden är exempelvis Hela Sverige ska leva-rörelsen, Hushållningssällskapen och hembygdsrörelsen men även fackföreningar, LRF, kyrkliga och politiska föreningar och andra traditionella folkliga rörelser.

Onekligen har alla dessa organisationer utomordentliga meriter även om några säkert har en släng av ringrostighet. Den stora och nya uppgiften blir att organisera dessa rörelser i en gemensam strategi för i första hand orter och kommuner.

Vilka vill bli de stronga pionjärerna?