Monica Forsberg och Hasse "Kvinnaböske" Andersson gästade Brevens bruks hembygdsgård under söndagen. Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson

Över 300 konsertgäster bidrog till VA-anslutning

Över 300 betalande gäster på söndagens konsert med Hasse Andersson och Monica Forsberg drog in en betydande summa till Brevens bruks hembygdsförenings VA-projekt.

Hembygdsgården i Brevens bruk ägs av Brevens bruks hembygdsförening sedan 1989 och ligger inom det byggnadsminnesmärkta området kring bruket. Föreningen vill nu ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. I våras beviljades de 125 000 kronor i bidrag från Örebro kommun till anslutningen. Men föreningen behöver skjuta till en större summa pengar med egna medel och för att få in pengar arrangerades en konsert med Hasse Andersson och Monica Forsberg i söndags. De folkkära artisterna ställde upp gratis och biljettintäkterna ska oavkortat gå till VA-anslutningen.

– Det kom ungefär 300 personer och vi fick in en betydande summa pengar, säger föreningens ordförande Tommy Lindberg.

Några ytterligare aktiviteter för att samla in mer pengar till vatten- och avloppsprojektet är inte planerade ännu. I mitten av juli hölls en traditionell loppis i hembygdsgården och även den bidrog till insamlingen.

Förhoppningen var att få ytterligare stöd för en handikapptoalett från Boverket, men ansökan avslogs i maj. Föreningen har dock inte gett upp hoppet, utan kommer att söka igen vid nästa omgång på Boverket.

Hembygdsgården hyrs då och då ut när den inte används för föreningens egna arrangemang. Mellan 1500 och 2 000 besökare passerar under ett år, berättar Tommy Lindberg.