Biskop Mikael Mogren, född i Åmmeberg, borde bli byst i Askersunds kommun, enligt ett medborgarförslag. Foto: Åke Paulsson

Medborgare önskar en byst av biskop Mikael Mogren

Ett medborgarförslag har lämnats till Askersunds kommun, där förslagsställaren önskar en byst av biskop Mikael Mogren placerad på lämpligt ställe i kommunen.

Mikael Mogren är född i Åmmeberg och uppvuxen i Askersund. Han tillhörde tidigare Hammars församling och är sedan 2015 biskop i Västerås stift. Han prästvigdes 1996 och har sedan arbetat i olika församlingar i Sverige och vid Svenska kyrkan i utlandet.

Mogren är även grundare av föreningen Gamla Askersund och är idag dess hedersordförande och har även ingått som jurymedlem i flera internationella filmfestivaler. ”En byst av Mogren i kommunen känns som en självklarhet”, skriver förslagsställaren.