Hög tid att höja statusen för paraidrotten i Örebro län

Enligt WHO har 15 procent av världens befolkning någon form av funktionsnedsättning. I dag är det i många fall synonymt med att utestängas från den hälsa och gemenskap som idrotten kan ge. Nu behöver beslutsfattare, föreningsidrott och media samverka för att höja parasportens status, så att fler får möjlighet att bli en del av den. Det skriver Peter Hodor, generalsekreterare för Svenska Bowlingförbundet.

Svenska Bowlingförbundet är precis som många andra idrottsförbund långt ifrån perfekta när det gäller att locka och behålla personer med funktionsnedsättning i vår sport. Förra året tog vi dock ett stort kliv när vi anställde en verksamhetsutvecklare inom parabowling och i år har vi för första gången tagit ut ett Team Sweden Para som får extra stöttning i sitt idrottande. Vi hoppas att det ska inspirera fler att göra likadant. Tillsammans höjer vi parasportens status. Precis som för andra idrottare är rimliga löner, sponsoravtal och prispengar viktiga förutsättningar för en fungerande karriär. I dag slutar alltför många paraidrottare på elitnivå eftersom det blir för dyrt.

Vi är många som kan göra mer för att både möjliggöra och synliggöra fler paraidrottares bedrifter:

– Media kan bidra genom en mer ambitiös bevakning av paraidrott.

– Företag som sponsrar lokala föreningar kan se över vilka de prioriterar att sponsra.

– Beslutsfattare kan säkerställa att de pengar som betalas ut till para- och föreningsidrotten gör tillräcklig nytta, genom att öka fokus på systematisk uppföljning av utbetalda medel.

– Sist men inte minst krävs självrannsakan hos oss inom föreningsidrotten. Finns kunniga och engagerade ledare på plats när personer med funktionsnedsättning vill prova en ny idrott? Kan vi låna ut utrustning till den som inte vet om hen vill satsa än? Kan vi anpassa hallar och idrottsplatser i Örebro län så att de är trygga för alla?