Arbetet längs Rudbecksgatan fortsätter, 31 juli inleds den tredje etappen. Foto: Ann-Louise Larsson

Ytterligare avstängningar i Örebro centrum

Den 31 juli inleds den tredje och sista etappen med att säkra vattenförsörjningen och infrastrukturen längs Rudbecksgatan, arbete kommer pågå mellan Kungsgatan och Fabriksgatan. Det innebär att det sker arbete längs hela Rudbecksgatan. Trafikanter uppmanas att välja andra vägar och planera sin resa än mer noggrant.

– Strax väster om Kungsgatan och fram till Fabriksgatan ska vi byta vatten- och avloppsledningar och även fastigheters serviser. Det största arbetet görs med schaktfria metoder. I flera korsningar behöver vi dock göra större schakt för att komma åt ledningarna. Därför är det inte möjligt att svänga in eller ut på Rudbecksgatan från dessa gator, förklarar Joakim Olsson, projektledare för vatten och avlopp.