Det är nu fritt fram att bada vid Hästhagsbadet i Örebro, där vattnet nu åter är tjänligt. Foto: Gustav Axberg

Fritt fram för badsugna

Alla kommunala badplatser i Örebro kommun har nu tjänligt badvatten och tidigare avrådan från bad vid Karlslunds tegelbad, Hästhagens bryggbad och Norsebäcksbadet är inte aktuell längre.

Under sommaren har badproverna vid Karlslunds tegelbad, Hästhagens bryggbad och Norsebäcksbadet visat på otjänligt vatten och Örebro kommun har därför avrått från bad vid dessa badplatser. Efter att flera omprov har tagits vid baden har nu provsvar visat att vattnet är tjänligt/tjänligt med anmärkning igen och avrådan från bad tas därför bort.

Att halterna kan varierar från vecka till vecka och från plats till plats i samma å beror främst på väder och vind. Vatten- och lufttemperaturer påverkar bakterietillväxt och vid varmare väder har bakterierna en mer gynnsam tillvaro. Men det beror även på nederbörd som kan skölja ner föroreningar från land till vattnet. Bakterierna kan komma från fekalier från fåglar, andra djur eller människa, gödsling från jordbruket eller om ett avlopp finns i närheten som läcker ut i vattnet.

Följ badens vattenkvalitet och status på webben: orebro.se/bad finns information om de kommunala badplatserna är öppna och vattenstatus för dessa.