Pensionärerna kräver: Skär inte i äldreomsorgen!

Den ekonomiska utvecklingen pressar välfärden och det oroar oss äldre. Nio av tio pensionärer känner ganska eller mycket stor oro inför nedskärningar i äldreomsorgen, enligt en ny enkät bland SKPF Pensionärernas medlemmar. Våra drygt 6 000 medlemmar i Örebro uppmanar nu kommunerna i länet att inte skära i omsorgen om äldre.

Att få leva livet, hela livet borde vara möjligt för alla äldre oavsett bostadsort. För den som behöver stöd och vård för att få en trygg och meningsfull vardag måste det finnas en äldreomsorg att lita på. Men det är uppenbart att så inte är fallet överallt. 

Bristerna i äldreomsorgen har uppmärksammats under lång tid. Likaså de stora skillnaderna över landet, såväl mellan som inom kommunerna. Det varierar exempelvis kraftigt hur många olika från hemtjänsten som äldre får hjälp av, vilka avgifter kommunerna tar ut för omsorgen och hur lång väntetiden till särskilt boende är.

Nu utmanas dessutom allt fler kommuner av både brist på kompetent personal och ekonomisk kris. Hela 124 kommuner räknar med att de kommer att gå med underskott i år, enligt statistik från SCB. De nyligen utfästa löftena om att förbättra äldreomsorgen börjar att ersättas av dystra besked om neddragningar. Det gör att vi är många äldre som oroar oss för att våra närstående eller vi själva inte ska få den omsorg vi behöver.

Det kan vi inte acceptera. I tuffa tider är det särskilt viktigt att välfärden står stark. Ansvariga politiker måste se oron som en skarp signal om att det är dags att vidta kraftfulla åtgärder för att stärka omsorgen. Kommunerna i Örebro och regeringen måste gemensamt ta ansvar för det.

När SKPF Pensionärerna nyligen samlades till kongress enades vi om det här:

– Kommunerna och regeringen måste tillsammans se till att omedelbart stoppa nedskärningar i äldreomsorgen. Kommunerna har beskattningsrätt och staten behöver stötta med utökade statsbidrag. Kommunerna måste med stöd av regeringen satsa mer på personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor. Arbetsgivare måste erbjuda heltid, högre löner och hållbara scheman utan delade turer.