Det nya Sverige – det växer ute på landsbygden

Vi är nu i början av en i det närmaste total omställning av hela samhället. Klimatkrisen och miljöutvecklingen samt allt knappare naturresurser tvingar oss att tänka och leva på ett annat sätt än tidigare. Trots att starka grupper inte vill erkänna detta faktum närmar vi oss snabbt nya villkor för människors möjligheter, vardagsliv och ekonomi – vår totala tillvaro. Mycket talar dock för att omställningen kommer att gynna landsbygden!

Vi ser bland annat i våra dagliga media att fler och fler mänskor flyttar från befolkningstäta och allt varmare och klimatutsatta storstäder inom inte minst Centraleuropa, till gårdar, egnahem och fritidshus i våra landsbygdsorter. Totalmiljön, relativt låga fastighetspriser, generösa vistelseytor och – relativt sett – en väl spridd infrastruktur lockar. Möjligheter till egna hushållsodlingar, ett välutbyggt IT-system, närhet till en väl fungerande demokrati och en mycket tät ideell verksamhet med många folkliga rörelser lockar också.

Som en del av omställningen uppstår plötsligt nya omvärldsvillkor som exempelvis effekterna för landsbygden av batteri- och stålprocess-utvecklingen med huvudfokus på norra Sverige. Vi ser att personer söker boende i hela regionen där fördelaktiga priser och glesa miljöer på landsbygden gynnas samtidigt som småföretag i samma områden får nya möjligheter att utveckla sin verksamhet. Sådana snabba och i huvudsak oväntade händelser kan få ny fart på exempelvis Bergslagen som är full av omställningens krav på nya metaller samt tekniskt kunnig arbetskraft.

Kravet på en ökad självförsörjning av livsmedel, vilket vi plötsligt blivit mycket medvetna om i hela Europa, kommer att leda till att våra produktiva bönder, innovativa trädgårdsodlare och småskaliga livsmedelsföretag får en helt ny efterfrågan i bland annat hela Mellansverige. Föreslagna grönsaksodlingar i storstädernas höghusprojekt i all ära, men den stora försörjningsbasen finns på landsbygden.

Om vi kombinerar alla dessa idag fungerande men också de stora potentiella möjligheterna för Sverige utanför de större städerna, måste vi förbereda oss på en ny era för landet där landsbygden kan få en av de avgörande huvudrollerna. Den chansen får vi inte missa!