Låt besöksnäringen och de lokala entreprenörerna leva och frodas i sin kreativitet!

Vi Kristdemokrater i Örebro har näringslivet som ett av tre prioriterade områden i vår skuggbudget ”Övergripande strategier och budget för 2024”. Detta för att nå ett välfungerande och framåtlutat Örebro. Vår budget har rubriken ”Det är lättare att bygga trygga barn än att laga trasiga vuxna”, vilket även har beröring på entreprenörskap. Trygga familjer formar trygga barn som växer upp till kreativa vuxna, som skapar företag, hittar sin väg på arbetsmarknaden och i näringslivet. Som kommun kan vi göra ännu mer för att locka till entreprenörskap. Redan i förskolan och grundskolan bör attityden stimuleras till att man faktiskt kan skapa sig ett jobb eller ett företag, inte bara ”få” jobb i framtiden.

Vår kommun med omnejd ger fantastiska möjligheter till entreprenörskap i en levande landsbygd, med allt ifrån jordbruk och djurhållning, ridning, konferensverksamhet, gårdsförsäljning och lokalproducerade produkter som skulle kunna täcka en hel del av kommunens och medborgarnas behov. Naturmiljöer och naturreservat som möjliggör naturturism och en stadskärna som andas kultur, företagsamhet bland annat i form av restauranger, butiker och caféer ger stora värden för oss örebroare. Låt oss än mer aktivt och medvetet köpa närodlat och stödja det lokala näringslivet.

Handläggning vid förfrågningar och inkommande affärsidéer till vår kommun ska bemötas snabbt och effektivt. Upphandlingar särskilt dem som berör lokala, mindre företag, måste säkra att de är anpassade med pedagogiska instruktioner och med stöd från tjänstepersoner som ger goda råd i hur man ska fylla i upphandlingsförfrågningar, så att vi inte försvårar som till exempel skett med en populär konferens- och restaurangaktör i Östernärke.

I Kristdemokraternas budget för 2024 har vi prioriterat tre områden; Den sociala rösten, En röst för näringslivet och Ett hälsosamt åldrande och med denna artikel vill vi särskilt uppmärksamma just våra företagare och entreprenörer som varje dag kämpar för sin affärsidé.

Vi är nyfikna på, och engagerade för er företagares välmående och via vårt nystartade Näringslivsråd kommer vi att lyfta frågor som berör er och bjuda in till intressanta föredrag och nätverksträffar. Tillsammans med alla goda krafter ska vi luta oss framåt och gasa oss ur lågkonjunkturen med mer av entreprenörskap, innovation och en frodande utveckling av Örebros näringsliv.