Röd näckros i Fagertärn. Foto: Peter Eriksson

Ovanligt många röda näckrosor blommar i Fagertärn i sommar

Nyligen öppnade kiosken och informationen vid naturreservatet Fagertärn. Någon hade då räknat till 123 röda näckrosor i vattnet.

Enligt en person som delat informationen om antalet näckrosor har det inte varit så mycket blomning på över 40 år i Fagertärn. Näckrosorna blommar från midsommar till andra hälften av augusti.

Annika Restadh från Askersunds kommun förklarar att det finns en vandringsled på en skogsstig runt sjön där första sträckan är tillgänglighetsanpassad. Besökare uppmanas också ta med kikare för blommorna kan vara lite längre ut i sjön.

Olika färgnyanser

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856 och de fridlystes 1905. Den röda färgen har uppkommit genom en mutation. Blommorna finns i olika färgnyanser från ljust rosa till mörkrött.

Efter 1980 har antalet näckrosor minskat och man har undersökt om det går att plantera ut fler. Näckrosorna är färre än tidigare men någon entydig orsak till minskningen finns inte.