Gör bra reklam för landsbygden nu i sommar

Nu är vi redan inne i en period där det svenska landskapets alla fördelar präglar såväl naturen som de rika kulturmiljöerna. När hägg och syren blommat ut, storspoven och tofsvipan intagit sina revir och sjöarna förvandlats till sköna badvatten öppnar vi våra attraktiva miljöer för hundratusentals sommarboende och besökare från när och fjärran. Landsbygden i hela Sverige visar nu mer än någonsin att de många positiva kvaliteterna vida överglänser våra kvarvarande utmaningar.

Detta kan vara viktigt att tänka på när vi – även jag och andra debattörer – under den kalla vintern ofta fokuserat på de tillfälliga eller permanenta besvärligheter som onekligen drabbar regionerna utanför storstäderna. Nu måste vi dock växla om i våra externa budskap och visa upp våra goda exempel, vår innovationsförmåga och landsbygdens mångfald av ytterst framgångsrika företag.

Att samtidigt berätta om att större statliga satsningar på modern infrastruktur också i våra regioner kan göra hela landet mer framgångsrikt bör inte göra budskapet om landsbygdens kvaliteter sämre.

Samtalen med våra gäster bör självfallet handla om att landsbygden under 2000-talet fått helt nya möjligheter att både växa och skapa ett utmärkt vardagsliv för alla slags mänskor. Jag tänker bland annat på bredbandsutbyggnaden, den regionala buss- och järnvägstrafiken samt alla våra nya livsmedelsproducenter. Inte minst under senaste pandemin fick vi klart för oss att vi kan arbeta hemifrån och vara lika produktiva på jobbet som vanligt. Idag har detta gjort att ännu fler personer flyttar permanent till glesare miljöer och företagen i stan sparar pengar och blir lönsammare.

Den utökade kollektivtrafiken i många regioner landet runt har gjort pendlingen effektivare och arbetslivet mer möjligt för flera. Att som nyinflyttad från storstan upptäcka att det nya boendet på landet omges av allehanda kvalitetsproducenter av hela årsbehovet av livsmedel är ju något som vi själva inte trodde var realistiskt några decennier tillbaka. Dessutom kan vi komplementodla själva på den egna tomten.

Allt detta innebär ju att vi med oanad stolthet kan visa upp en svensk landsbygd som fungerar året om.

Ta chansen att berätta om detta i sommar!