Region Örebro län höjer skatten till 12,30 kronor. Foto: Peter Eriksson

75 öre i höjd skatt för länet 2024

Regionfullmäktige beslutade nyligen att höja skatten i Örebro län med 75 öre. Samtidigt ska besparingar på drygt 600 miljoner genomföras.

Efter en rejäl debatt i regionfullmäktige den 21 juni fick den styrande minoriteten med S, C och KD igenom sitt budgetförslag för 2024. Men trots skattehöjningen på 75 öre till 12,30 kronor skall det ändå genomföras sammanlagda besparingar på 629 miljoner på samtliga nämnder under 2024.

– Det är tuffa tider men vi är ansvarstagande och skjuter inte över kostnader på framtida generationer, menade Jenny Steen (S).

Anna Nordqvist (M) tyckte däremot att det behövdes en moderat budget.

– Detta är oförsvarbara skattehöjningar!

Med S, C och KD:s budget får alla nämnder till exempel i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på tio procent. Högre patientavgifter är alltså att vänta.

Budgeterat resultat är tio miljoner och regionstyrelsen har en planeringsreserv på 50 miljoner medan investeringsnivån uppgår till 732 miljoner.

Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Örebropartiet hade egna budgetförslag.