Människor är odugliga på att bedöma källor

Kommer artificiell intelligens att ta över världen och göra oss fullständigt dumma? Oro för vad artificiell intelligens kan göra med samhället och särskilt skolan är vanligt förekommande. Skolmiljön har i stort sett likadan ut under en lång tid: en lärare, ett klassrum och en klass där kunskap etableras och överförs.

Det är dock inte tillräckligt att bara erhålla kunskap. Den måste också presenteras på ett specifikt sätt. Jag minns hur jag kämpade med att behöva förklara varför mina mattetal blev som de blev, samtidigt som jag inte kunde förstå poängen. Jag visste ju svaret. Även min lärare insåg att jag hade kommit fram till svaret utan att fuska, men ändå skulle mitt tillvägagångssätt analyseras. Historiskt sett har skolan inte gett eleverna mycket valfrihet när det kommer till metodik.

Dessutom måste det skrivas på rätt sätt – du får inte börja var som helst när du skriver ett P eller ett B. Det finns regler för det. Dessutom lärde vi oss skrivstil. Det var många timmar av träning. Missförstå mig rätt, kunskap är aldrig tungt att bära, och jag är tacksam över att jag lärt mig att skriva med en penna, men hur avgörande det har varit för min personliga utveckling är osäkert.

Det finns en dold prestige i skolvärlden där det nästan verkar finnas en önskan att lärandet ska vara mödosamt och jobbigt. Varför skulle annars så många lärare vara emot Wikipedia? Det blir för enkelt. Naturligtvis finns risken att snabbtillgänglig kunskap från Wikipedia eller AI-genererade svar kan vara felaktig. Det förstår jag också. Det är inte bra om skoltiden ägnas åt att lära sig fel saker, för då blir tiden ännu mer bortkastad än av att träna handstil.

Därför bör skolan i huvudsak fokusera på hur man hittar rätt information och värderar olika källor. Det bör vara fokus i alla ämnen. Titta bara på dagens sociala medier – människor är helt odugliga när det kommer till att bedöma källor.

En AI å andra sidan, kan erbjuda en snabb översikt av kunskap och kanske fungera som en bra motvikt till den ständigt spridda, fruktansvärda felinformationen. En dator har ingen dold agenda när den berättar för dig att vacciner fungerar. Kan man kanske då lita på det?