Besättningen på helikopterflottiljens Blackhawk kommer öva landningar på helikopterplattan vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Region Örebro län

Helikoptrar från försvarsmakten vanligare att se

Helikopterflottiljens Blackhawk kommer att bli en vanligare syn framöver i centrala Örebro.

Blackhawk UH 60 är en medeltung helikopter som används för transporter. Besättningen på Blackhawk kommer öva landningar på helikopterplattan vid Universitetssjukhuset Örebro skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

Syftet är att öva på samverkan mellan civil och militär sjukvård och deras nya rutiner. Personalen vid Försvarsmaktens helikopterflottilj behöver öva för att upprätthålla sin kompetens. Behovet av att öva har ökat i och med förstärkningen av Sveriges totalförsvar.

Denna veckan pågår övningar mellan tisdag och torsdag. Försvarets helikopterflottilj kommer därefter regelbundet öva på USÖs helikopterplatta.

Vid ett eventuellt helikopterlarm av sjukvårdande helikopter kommer övningarna att avbrytas.