Ett svek mot Noras barn och föräldrar

Alla minns vi debatten om de små barnen i Nora. Nedläggningen av Soltunet och Solkatten och hur majoriteten ansåg att de tagit hänsyn till barnkonsekvensanalysen, till barnperspektivet och att någon förändring inte hade skett som påverkade beslutet när frågan om nedläggning av Soltunet senarelades. Barnantalet skulle sjunka och vi behövde inte så många förskoleavdelningar.

Det faktum att man planerar för att Nora ska växa tog majoriteten inte hänsyn till, inte heller att flexibla lösningar bäst möter framtiden när verkligheten är osäker. Vi i oppositionen protesterade och föräldrarna också.

Sedan konstaterade man att det hade räknats fel. Efter att man tömt Soltunet och lagt ner den pedagogiska omsorgen i Solkattens lokaler. Vilket svek mot Noras barn och föräldrar!

Siffror som är kommunens egen statistik:

– I augusti 2020 hade vi 431 barn inskrivna i barnomsorgen.

– I augusti 2021 hade vi 420 barn inskrivna.

– I augusti 2022 hade vi 426 barn inskrivna

– Idag, april 2023 har vi 493 barn inskrivna.

23 barn (färre än 2022) går vidare till skolan och då har vi 470 barn kvar i höst, förutsatt att INGA barn kommer till. Grupperna fylls på med mycket små barn i augusti varje år och snittet nu per avdelning är 18,1 barn per avdelning, men flera småbarn.

Idag ligger Nora kommun långt över skolverkets rekommendationer vad gäller barngruppers storlek.

Vi kan även se i statistiken att nästa år och tre år efter det kommer fler barn att gå över i till skolan vilket också innebär större klasser vilket utifrån barn- och inlärningsperspektiv inte är bra.

Vi behöver med andra ord en snabb flexibel lösning för barnomsorgen kommande år, samt se över hur vi kan lösa en situation så kommande barn i låg och mellanstadiet erbjuds lugn och ro för att skapa bästa inlärningsmiljö utan att hamna i stora klasser. Det är under de första åren i skolan barn knäcker olika lärokoder och behöver bli sedda.

Majoriteten planerar för en större förskola, men vi känner alla till hur lång tid det tar att bygga nytt, särskilt utan pengar. Att vi behöver hantera situationen synes sekundärt och med det är det de små barnen som betalar priset. Samtidigt gör man frivillig verksamhet av Soltunets förskola för en verksamhet som saknar vetenskaplig grund.

Vi säger inget om att öppna en öppen förskola för föräldrar med barn hemma, men det är knappast det som bör prioriteras när det ser ut som det gör. Dessutom kan ett samarbete med kyrkan öppna för en lösning.

Vi i LPo varnade för detta och reserverade oss mot beslutet att reducera antalet avdelningar som togs 8 september 2021 i kommunstyrelsen. Den avdelning på Sparvugglan som tidigare stått tom hade vi behövt idag för att kunna närma oss de riktvärden som finns på antal barn som Skolverket rekommenderar (på Skolverkets sida kan man läsa: För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara 6 till 12 barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara 9 till 15 barn).

Vi har under flera år även föreslagit en förskolebuss som en flexibel snabb lösning som kan vara både attraktiv och hjälpsam framåt. Vi gör det även i årets budget, menar man allvar med förebyggande arbete bör mindre grupper i förskolan vara ett av de första insatser man åtgärdar