Därför är det smartare med små kommuner

I min förra ledare om hoten mot landsbygdens kommuner ifrågasatte jag den nya statliga utredningens direktiv om att gynna bildandet av storkommuner, men även hur statliga utredningar organiseras. Kring de frågorna måste vi ha en bred folklig debatt innan statsbyråkratin tar över initiativet och minskar Sveriges unika modell för lokalt inflytande över samhällsutvecklingen.

Om man studerar den lokala demokratin i större delen av Europa finner man att de nordiska länderna, som regelmässigt toppar listorna över demokratins roll och resultat i samhället, som grund för sin modell har relativt många till befolkningstalet små kommuner. Ytmässigt är de små dock relativt stora, främst i Sverige. Vi har idag 290 kommuner medan Norge och Finland med vardera cirka hälften av Sveriges befolkning har 356 respektive 309 kommuner.

I samtliga nordiska länder slår befolkningen vakt om sina beslutssystem och säger nej till större enheter i olika folkomröstningar. Att man säger nej beror på erfarenheter från tidigare sammanslagningar och hur demokratin fungerar i de stora enheterna. När landsbygdsbefolkningen säger stopp till byråkratins storskaliga lösningar säger man att det är viktigt att själv kunna påverka avgörande beslut i näromgivningarna, att ha direktkontakt med kommunledning och kommunala medarbetare, att själv vara beredd att inneha förtroendeposter i hemkommunen etcetera.

De svenska kommunerna är kanske de kommuner i Europa som har störst kompetens och möjlighet att styra välfärdstjänsternas kvalitet och lokalisering. Detta sker genom egna kommunala budgetar och anställda sakkunniga. När inte dessa resurser räcker till samarbetar våra kommuner med sina grannar om exempelvis energi, gymnasieutbildning, räddningstjänst och mycket annat.

Detta system vill inte minst landsbygdsbefolkningen slå vakt om och samtidigt minska risken för fjärrstyrning av våra lokala villkor. Vad jag tror är nödvändigt är att invånarna i kommunerna på landsbygden redan nu skriver ned fördelarna med små kommuner och visar upp bra exempel på smarta lösningar. Då är vi redan förberedda på statsbyråkratins försök att centralisera beslut och minska demokratin.

Sätt igång och mota Olle i grind!