Personalen säger upp sig här och nu!

Personalen i äldreomsorgen har fått nog. Här i Örebro län är andelen som svarar att de vill arbeta kvar om tre år 47 procent. År 2017 var det 66 procent.

Äldreomsorgen befinner sig i fritt fall. Sjuktalen är högst på svensk arbetsmarknad. Det här är resultatet av en misslyckad politik som lett till orimliga arbetsförhållanden.

37 procent svarar att de är psykiskt trötta varje dag 44 procent svarar att de är fysiskt trötta varje dag Fler än hälften av respondenterna svarar att arbetstiderna ”aldrig” eller ”inte särskilt ofta” går att kombinera med familjeliv eller sociala aktiviteter Fler än var tredje svarar att bemanningen ”dagligen” eller ”någon/några gånger i veckan” är så låg att det innebär en risk för de äldre

Finns det någon som vill arbeta under sådana förhållanden? Finns det någon som skulle uppmuntra sitt barn eller partner att arbeta i en bransch med sådana villkor? Och ärligt talat. Hur många mansdominerade yrken ser ut på det här sättet idag? Den stora majoriteten av medlemmarna i Kommunal älskar sitt yrke, men de orkar inte längre.

Situation kan inte och kommer inte lösas med att skruva lite här och lite där, med ökad effektivisering, ”nya arbetssätt” eller tekniska hjälpmedel så som det ibland lyfts upp i debatten. Att få den befintliga, ofta erfarna och utbildade personalen att stanna är en överlevnadsfråga för vår välfärdsmodell.

Medlemmarna går bokstavligen sönder när de försöker bära uppe ett trasigt system på sina axlar.

På övriga arbetsmarknaden leder brist på arbetskraft ofta till högre löner och bättre villkor, men inte för personalen i den kvinnodominerade äldreomsorgen.

Resurserna till välfärden kan inte fortsätta att minska på bekostnad av personalens hälsa och de äldres behov av vård och omsorg.

Kommunal kräver därför att ansvariga politiker i Örebro och Örebro läns kommuner arbetar för:

Ökad bemanning Rimlig arbetsmiljö och schemaläggning Långsiktigt hållbar finansiering

Under pandemin lyftes medlemmarna i Kommunal fram som samhällsviktiga och fick applåder. Ett år senare har hurraropen återigen bytts mot en politik som innebär besparingar och krav på att personalen ska springa ännu fortare.

Medlemmarna i Kommunal accepterar inte detta längre. Personalen i äldreomsorgen säger upp sig. Vill vi rädda välfärden måste flykten stoppas. Örebro och Örebro läns kommuner kan bättre!