Regionerna behöver ett större statligt stöd

Region Örebro läns budgetprocess är i gång. Budgeten ska beslutas i regionfullmäktige strax innan midsommar och den uppgiften är inte rolig i det nu rådande politiska och ekonomiska läget. Sjukvården är en livsviktig verksamhet som vi alla, tillsammans med våra nära och kära, behöver. Vi vet att vi alla är beroende av dem som arbetar inom vården och att det är av yttersta vikt att de har bra villkor och bra förutsättningar att utföra sina arbeten.

Alla regioner står inför stora ekonomiska problem med risk för nedskärningar och kommande underskott. Detta i en verksamhet som tvärtom har ett skriande behov av mer resurser till kortare köer och skärpt patientsäkerhet. Men personalen går på knäna med för få kollegor, orimliga arbetsvillkor och scheman. Det finns inga som helst marginaler inom vården idag. Detta är ingen nyhet och ändå saknas möjligheter att ändra detta då statliga anslag minskar. Villkoren för våra anställda skulle behöva ändras så att de orkar och får betalt för deras viktiga arbete. En rejäl översyn gällande löner för samtliga anställda på våra sjukhus är nödvändig, men alla nämns inte och omfattas inte heller av satsningar. Alla måste få känna att dom räknas och är med på tåget.

SKR har länge varnat för resursbristen. För att behålla nuvarande vårdkvalitet krävs ett tillskott på 20 mdkr, vilket Vänsterpartiet föreslog i sitt budgetförslag med en ytterligare förstärkning på 13 mdkr till kommuner och regioner. Med de pengarna hade vi på allvar kunnat börja förbättra kvaliteten för medborgarna och arbetsvillkoren för de anställda. Istället presenterade den SD-ledda regeringen 12 mdkr i tillskott, åtta mdkr mindre än SKRs miniminivå.

Vilka som styr i regionerna spelar roll. I regioner där Vänsterpartiet är med och styr stoppas de värsta nedskärningarna och resurserna riktas dit de gör mest nytta. Regionpolitiker kan dock inte trolla fram några pengar, att vården går med stora underskott hänger ihop med alldeles för låga stöd från staten. Konsekvenserna av regeringens brist på handlingskraft blir att regionerna skuldsätts med ökande kostnader.

SD/regeringen borde lyssna på vårdpersonalen och regionerna genom att skjuta till resurser för att nå en miniminivå. Bäst vore förstås om de matchade Vänsterpartiets förslag om ytterligare 13 mdkr i resurstillskott. Ingenting hindrar regeringen från att vända vårdkrisen, förutom deras politiska (o)vilja.

Ett regelverk som garanterar att skattepengar hamnar rätt behövs för den privatiserade skattefinansierade sjukvården. Det skulle direkt ge mer resurser till sjukvården istället för ökande byråkratikostnader som kontrollerar och administrerar upphandlingar. Resultatet annars är att våra skattepengar försvinner ner i fickorna på riskkapitalister och personal som lämnar vården för att slippa tung arbetsbelastning med hopplösa scheman och undermåliga löner. Fortsatt underfinansiering kommer att försämra situationen med långa köer, hota patientsäkerheten och försvåra att ta igen vårdskulden efter pandemin.

Vårbudgeten som vi också hoppas blir en vårdbudget med pengar som möjliggör en långsiktig plan för hur vården ska finansieras. Det är högst nödvändigt!

För Vänsterpartiet Region Örebro län:

Jessica Carlqvist Oppositionsregionråd, Marie Krantz Ledamot, Margareta Carlsson Ledamot, Katja Ollila Ledamot,  Rolf Östman Ledamot, Malin von Wachenfeldt Ledamot Regionfullmäktige