Fårbonden Björn Johansson på En får Tacka, som fick det första jordbrukspriset från Adolf Lindgrens stiftelse 2022 öppnar Landsbygdsveckan. Foto: Ann-Louise Larsson

Landsbygdsveckan – det här händer i länet

Den 2-7 maj anordnas Landsbygdsveckan - en nationell arena där landsbygdsfrågorna får en tydlig plats i rampljuset. Invigningen den 2 maj sker digitalt och medverkar gör bland andra filmskapare från Vedevåg (Backa Studios), fårbonden Björn Johansson som tillverkar glass (En Får Tacka).

– Landsbygder förtjänar en tydligare plats i rampljuset, säger Åsa Bjelkeby – enhetschef på Tillväxtverket, som har en samordnande roll för landsbygdsfrågorna.

Landsbygdsveckan 2023 anordnas i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och den årliga kampanjen ”EU i min region”. Veckan blir en kraftsamling för att tillsammans jobba för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder. Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket, vilka alla arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden.

Några aktiviteter i länet under veckan:

2 maj: Lindesbergs kommun anordnar en ”landsbygdshubb” i samarbete med utvecklingspunkten i Ullersäter.

4 maj: Minimässa för landsbygdsföreningar i hela länet, där du kan träffa olika aktörer som kan bidra till att er förening kan förverkliga drömmar och projekt. Mässan genomförs i Glanshammarsryttarnas klubblokal som nyligen renoverats och byggts ut i samarbete med Kolja byalag.

5 maj: Livsmedelsproduktion och innovation för ökad försörjningsberedskap. AgroÖrebro samtalar med och lyssnar på experter inom bland annat elektrifiering och energilagring, logistik och lantbruk.