I Askersund kan man inte följa vårens ankomst med Ornäsbjörkens lövsprickning

”För att uppmärksamma världens folk på den ekologiska katastrof som hotar vid horisonten, proklamerade Förenta Nationerna året 1985 som Trädets år. Som en symbolisk åtgärd under Trädets år beslutades att alla Sveriges kommuner skulle ha ett riksträd.

Det första riksträdet i landet planterades på FN-dagen 24 oktober 1985 intill Stadshuset i Stockholm. Alla riksträd skall vara av samma art. Man har valt ornäsbjörken (Bétula verrucósa, form dalecárlia). Den anses allmänt som mycket ”svensk”. Ornäsbjörken är en mutation som överlevt och spritt sig från sin hemtrakt ut över landet.

”Den dag löven slår ut är vintern slut, och vi kan börja se fram mot den blomstertid som kommer. Meteorologer kan rapportera om vårens framskridande från söder mot norr med hjälp av riksträdet.” Detta kan man läsa i en skrift av Carl Anders Lindstén.

Har Askersund något riksträd?

Många fick frågan men blev svaret skyldig. Det finns gott om ornäsbjörkar runt om i staden men ingen äkta.

Rune Bengtsson, forskningsledare på centrum för biologisk mångfald i Alnarp skriver:

”Jag uppskattar att det finns 20 – 25 000 träd som kallas ornäsbjörk i Sverige. Men bara 150 – 200 är äkta. Karakteristiskt för äkta ornäsbjörk är de smala, djupt flikiga bladen. Det är inte bara ett ovanligt vackert träd med sin vita stam och flikiga blad – det är också allergivänligt eftersom det inte producerar pollen.”

Den som hade svaret på frågan var Arne Hallberg, stadsträdgårdsmästare här 1980 till 1992. Han deltog i en konferens som stadsträdgårdsmästarföreningen höll på 80-talet. Där presenterades förslaget om riksträd och vid hemkomsten lade han fram det men det vann inget gehör. Dels skulle det beställas, betalas och planteras, dels skulle rapporter skickas till stadsträdgårdsmästaren i Umeå som skulle svara för statistiken. Arne Hallberg var osäker på om grannkommunerna hade något träd, möjligen Kumla.

Det finns i alla fall ett i Örebro mellan Hamnbron och Konstmuseet vid Svartån, försett med en metalltavla där man kan läsa om det intressanta trädet.

 

 

 

 

I Askersund kan man alltså inte följa vårens ankomst med hjälp av ornäsbjörkens lövsprickning. Vi får förlita oss på ett annat säkert vårtecken, när kommunens maskiner kommer och sopar gator och torg.

Oäkta ornäsbjörk i Askersund. Foto: Olle Widell

 

 

 

 

 

 


Med tack för hjälpen till:
Amanda, Juha, Ove, Urban, Siri, Kalle och Arne Hallberg.

Olle Widell, Askersund