Ingen tandsköterska ska ha en lön under 28000 kronor

Genom hela Sverige pågår ett löneuppror på Facebook bland tandsköterskor anställda i Folktandvården. I skrivande stund finns cirka 4700 medlemmar i gruppen. Ett uppror som, tyvärr, behövt skapas för att vi tandsköterskor måste stå upp för vårt yrke och se till att få en lön som representerar vad vi faktiskt gör på kliniken vi är anställda vid.

Vi i Örebro är med lika starkt som alla andra och vill härmed få vår röst hörd!

För några år sedan höjdes ingångslönen(idag runt 23.000 kr) för nyanställda tandsköterskor inom Folktandvården Region Örebro län. Jättebra! Vad som hade varit ännu bättre vore om vi som redan fanns inom organisationen också hade lönejusteras. Så var inte fallet utan istället kunde det skilja cirka 500 kr på en nyanställd tandsköterskas lön och en som varit i yrket fem år.

Svaret vi fick av vår tandvårdsdirektör var att vi skulle kompetenshöja oss, bli till exempel tandhygienister, ortodontiassistenter eller enhetskordinator. Att vara ”bara” tandsköterska dög alltså inte eller hur ska man tolka det?

Vi har ändock valt att utbilda oss redan i 1,5 år på en Yrkeshögskola.

I år har det gjorts en lönesatsning inom Folktandvården där tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor ingår. Jättebra!! En tandläkares lön höjdes med 2000 kr i januari och ytterligare 2000 kr om man är kvar i organisationen i december. För tandhygienister var det 1000 kr i januari och 1000 kr i december. För sköterskor 1000 kr i januari. Jaha, är det inte lika viktigt att behålla oss sköterskor inom organisationen hela året? Är vår kompetens inte värd att bevara inom Folktandvården ens ett år?

En tandsköterska inom Folktandvården Region Örebro län ska assistera tandläkaren, vara med i samarbetspass, ha egna patienter, se till att tidböckerna är fyllda, se till att alla instrument blir rena och hanteras på rätt sätt i sterilen, ta emot patienter i receptionen, boka tider, beställa varor så allt material finns på kliniken, svara på inkommande telefoni, ta emot och besvara ärenden från e-tjänsten 1177. Listan kan göras otroligt mycket längre och det har vi inget att anmärka på.

Men. Vi anser att vi ska ha en skälig lön för det jobbet. För befintlig personal i Folktandvården måste lönen höjas mer för att säkerställa att kompetensen och erfarenheten behålls inom organisationen.

De gemensamma kraven som medlemmarna i ovanstående Facebookgrupp kommit fram till är:

  • Tandsköterska ska bli en skyddad arbetstitel för att ge yrket statusen den förtjänar och för patientsäkerhetens skull.
  • Vi kräver att ingen tandsköterska i Sverige ska ha en lön under 28000 kr och ha en snabbare löneutveckling som anställd.

Vi tandsköterskor är absolut inte rädda för att arbeta och ta i, vi är vana att ha många bollar i luften och vara flexibla. Men vi kräver att vårt arbete ger oss en lön som går att leva på så vi kan stanna kvar i det yrke som vi utbildat oss till och som vi trivs med.

Tandsköterskor Folktandvården Region Örebro län