Svårare för unga att få ett första jobb med Tidöpartierna

Den 1 april gjorde den så kallade borgerliga regeringen det svårare för unga att få ett första jobb. Det var inget aprilskämt då, och är det fortfarande inte. Det är tyvärr sant.

Alla företag med anställda i åldern 19–23 behöver nu betala full arbetsgivaravgift. För ett företag som har en ung människa anställd med 25 000 kr i lön, innebär det nästan 3 000 kr i ökade kostnader. Varje månad.

Centerpartiet vill att de företagare som ger en ung människa chansen att få sitt första jobb ska uppmuntras och belönas med lägre skatt. Inte högre.

Det som var gemensam borgerlig politik under Alliansen – att göra det enklare och billigare för företagare att anställa – rullas nu tillbaka av Tidöpartierna.

I juni månad tar omkring 100 000 unga människor studenten. De vill ta sina första kliv ut i arbetslivet, en förutsättning för att bli självständig och påbörja sin livsresa.

Men från och med första april har till exempel företagen i Nora en ökad kostnad på fem miljoner för att anställa unga, företagen i Karlskoga har fått en kostnadshöjning på sexton miljoner. Det är nämligen vad regeringens reform kostar, om alla ungdomar i kommunen jobbade på företag eller arbetsplatser i sin hemstad. Det är ingen bra signal, vare sig till ungdomar eller företagare, att det nu blir mycket dyrare.

I ett läge med inflation och kostnadsökningar som leder till att många företag går på knäna, kan följden bli att företagen låter bli att anställa, eller i värsta fall varslar redan anställd personal.  Besöksnäringen och handeln som finns över hela landet, är ofta platsen för det första jobbet. Våra kommuner i länet är små och har en relativt begränsad arbetsmarknad. Då förordar Centerpartiet en politik som underlättar att anställa, inte försvårar.

Vi tycks vara det enda kvarvarande partiet med en borgerlig arbetsmarknadspolitik, den som tog oss igenom krisen i slutet 00-talet. Vi hoppas att M, KD och L kommer tillbaka till den politiken.