Vi på Möckelngymnasiet är taggade inför studenten!

En skoltid att minnas och minnen att aldrig glömma. Klass SA20b från Möckelngymnasiet i Karlskoga värnar om tre lyckade skolår och tackar alla lärare som ständigt engagerat sig och gjort skolan till en bättre plats. 

Alla lärare har ständigt varit med oss och även när plågat de med samma frågor om hur man ska göra uppgifter har de alltid varit vid vår sida för både stöd och uppmuntran. 

Vi upplever att elever ständigt fokuserar på att ge sig av från en skola de spenderat tre år i, men att ingen tackar eller uppmärksammar lärarnas fina arbete. En lärare är enbart inte en mentor eller handledare, utan en vän som man kan lita på och bygga en vänskapsrelation med. Därför behöver vi fler lärare som både kan ge ifrån sig ett skratt och bidra med goda förutsättningar för ett helt klassrum. 

Dock uppmanar lärare att det är vår prestation och att vi lyckat enbart för oss själv och med oss själva. 

Men om en lärare bringar ljuset i rummet för alla i ett klassrum, hur kan man då ge sig av utan ett tack? 

Därför vill vi uppmärksamma våra lärare på Möckelngymnasiet, som både gett oss möjligheter att förbättra vår egen prestation och som varit goda handledare. Vi vill även påminna om gymnasietiden som en fantastisk upplevelse, som leder oss framåt. Samt att en lärare giver mycket och kan bidra med positiva förändringar för flera som tidigare inte uppmärksammades av sina lärare. 

Ett tack varar längst och särskilt till de som bidragit stort!