Regeringen är senfärdig och otydlig om blyhaglet!

Den 16 februari började nya EU-regler att gälla för jakt med blyhagel i svenska våtmarker. Det är enligt Centerpartiet en onödig EU-lagstiftning eftersom det idag redan finns ett fungerande nationellt förbud med bred acceptans som reglerar detta. Generellt anser vi att EU inte ska fatta beslut i den här typen av jaktfrågor. Det strider mot EU:s fördrag och unionens principer att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Det finns också flera frågetecken rörande det svenska genomförandet av de nya EU-reglerna. Här måste regeringen och ansvariga myndigheter vara tydliga!

Vilka områden omfattas av det nya förbudet? När Centerpartiet ställt frågor om det i Riksdagen, har regeringen inte kunnat svara. Trots att ingen vet vilka nya regler som gäller, förväntas jägarna följa dem.

Ytterligare besvärande för jägarna är att de nya reglerna utgår ifrån en omvänd bevisbörda. Det räcker att en person påträffas med hagelammunition i eller inom 100 meter från en våtmark för att personen ska betraktas som skyldig! Samtidigt är det ingen som vet vem som kommer ansvara för tillsynen och kontrollen för de nya reglerna. Är det kommunernas enhet för miljötillsyn?

Regeringens otydliga agerande rörande EU:s blyhagelförbud är beklagligt. Med tanke på att M, KD och SD inför valet lovade att de helt skulle stoppa förslaget, förväntade vi oss mer från regeringen. De negativa effekterna av de nya EU-reglerna måste minimeras. Gör om och gör rätt!