Välj en annan väg än just Rudbecksgatan

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra vattenförsörjningen och infrastrukturen i Örebro. I måndags började nästa steg i arbetet. Uppmaningen är att undvika Rudbecksgatan om man måste ta bilen genom Örebro stad.

Gatorna vid Behrn Arena anpassas för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar och samtidigt förbättras belysning och E.ON gör underhåll på elkablar.

Mellan Rådmansgatan och Engelbrektsgatan stängs den södra sidan av för trafik, – det körfält som går mot Örebro universitet. På norra sidan kommer ett körfält i varje riktning vara öppet för trafik. I korsningen Behrn Arena är det inte möjligt att svänga vänster för trafik.

Två av körfälten vid Behrn Arena byggs om till busskörfält och hållplatserna placeras i mitten av gatan, för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik i korsningar.

Sedan i maj 2022 har flera trafiksignaler i Örebro utrustats med signalprioritet som är ett nytt system, vilket innebär att bussen prioriteras vid trafikljusen.

– Förutom snabbussarna gynnar det också alla de regionala bussar som trafikerar sträckan och de bilar som kör i samma riktning som bussen, förklarar Henrik Emilsson, projektledare BRT, Örebro kommun i en pressinfo.

Parallellt fortsätter arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar mellan Rådmansgatan och Kungsgatan.

Hela arbetet beräknas pågå fram till vintern 2023.