Nu kan fler i länet söka kompetensutveckling

Omställningsstudiestödet är ett nytt offentligt studiestöd öronmärkt för personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Stödet, som började gälla vid årsskiftet, innebär att personer som befinner sig mitt i arbetslivet kan vidareutbilda sig och samtidigt behålla en stor del av sin ekonomiska trygghet. Genom omställningsstudiestöd, lån och i flera fall även kompletterande kollektivavtalade ersättningar täcks 80 procent av den tidigare lönen upp under ett års heltidsstudier.

Den 1 april öppnar nästa ansökningsperiod på csn.se och enbart i Örebro län finns det ungefär 115 000 personer som kan ansöka om stödet så länge de uppfyller kriterierna. Det sistnämnda har dock visar sig svårare än väntat. Under höstens ansökningsomgång av omställningsstudiestödet var intresset stort – men alltför många nekades stöd på grund av felaktiga ansökningar. Hittills har endast 29 invånare i Örebro län beviljats stöd.

Nu hoppas vi att ännu fler modiga invånare i Örebro län tar chansen att söka omställningsstudiestödet för att möjliggöra nya utmaningar i livet, och samtidigt bidrar till att säkra Örebro läns framtida arbetsmarknad – inte minst inom välfärden. Här är våra viktigaste råd till medarbetare som funderar på att byta bana, lära nytt och utvecklas:

1. Se över villkoren

Kontrollera att du uppfyller villkoren. För att ha rätt till omställningsstudiestöd måste du bland annat vara mellan 27 och 62 år gammal samt ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren och 12 av de senaste 24 månaderna. Du hittar alla villkor på csn.se

2. Ansök till rätt period och var snabb

Den 1 april öppnar ansökan för utbildningar som börjar under andra halvåret 2023. Skicka in din ansökan tidigt då CSN behandlar ansökningarna i den ordning de inkommer.

3. Välj utbildning med omsorg

Fundera noga på vad du vill ha ut av dina studier. En förutsättning för att få stödet är att din nya utbildning stärker din position på arbetsmarknaden och möter ett befintligt behov.

4. Kontrollera utbildningens längd

Din utbildning måste vara CSN-berättigad och omfatta minst en veckas heltidsstudier. Du kan få omställningsstudiestödet i maximalt 44 veckor räknat i heltidsstudier.

5. Ta hjälp

Kontakta gärna din omställningsorganisation för att få hjälp och stöd. Om du är osäker på vilken organisation du tillhör kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Omställningsstudiestödet kan bli en av de viktigaste reformerna på svensk arbetsmarknad på många år. Det förutsätter dock att fler söker stödet – och lyckas få det beviljat. Genom kompetensutveckling kan vi tillsammans möta framtidens utmaningar på Örebro läns arbetsmarknad.