Satsar på utbildning i gåsjakt för lantbrukets skull. Foto: Mostphotos

Jaktutbildning för att stoppa gässen på veteåkern

Nu ska jägare i Örebro län och Sörmland lära sig skjuta gäss med hjälp av bulvaner och gömslen.

Det ökade antalet gäss som äter upp lantbrukets grödor gav idén till en kurs i gåsjakt.

– Det är svårt att jaga gäss. De kommer i stora flockar, ser bra och landar helst mitt i åkern, det är därför man behöver ha bulvaner och gömslen, säger jaktvårdskonsulent Hanna Kekkonen i Jägareförbundet Södermanland.

Bulvaner är en slags fuskgäss som ska locka de andra gässen att landa intill dem på ett ställe som passar jägarna bättre.

– Gässen tänker att det är säkert att landa på en plats där det redan finns fåglar. Eftersom jägaren behöver gömma sig i ett gömsle, en grop eller ett dike är det enklare om gässen landar närmare åkerkanten.

Genom verksamhetsbidrag från Viltvårdsfonden ska jägarförbundet Sörmland försöka lyfta jaktformen.

– Det kräver resurser och utrustning för att uppnå effektiva resultat och det är relativt dyrt, säger Hanna Kekkonen.

Jägarförbundet Sörmland och Örebro ska också skapa samverkan mellan olika intressenter som berörs av förekomsten av gäss med målet att hitta gemensam nytta.

– Vi vet inte riktigt var problemen är störst så vi hoppas på samverkan med LRF och har bjudit in till träff. För den enskilde lantbrukaren som drabbas av att stora flockar med gäss kan förlusterna bli väldigt kostsamma på endast några få timmar, säger Hanna Kekkonen.