Tillsammans är vi starkare!

Sveriges kommande Natomedlemskap garanterar vår säkerhet och låter Sverige bidra till en säkrare värld. NATO grundades 1949 för att skydda medlemsländerna mot hot från Sovjetunionen och andra potentiella fiender. Efter Rysslands brutala invasion av Ukraina är det tydligt att hotet från öst är allvarligare än någonsin. Som en av de mest stabila och demokratiska länderna i världen måste vi ta ansvar för att skydda vår säkerhet och bidra till att skydda andra demokratier. Ett medlemskap i NATO skulle inte bara göra oss mer säkra, utan också stärka alliansen som helhet.

Genom att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen NATO visar Sverige och Finland att vi tar hotet från Ryssland på allvar. Sveriges neutralitet har varit en del av vår nationella identitet i över två hundra år, men det är inte längre trovärdigt för Sverige att framställa oss som neutrala när det finns en sådan instabilitet och hot i vår region.

Ett medlemskap innebär att Sverige kommer ha tillgång till försvarsalliansens resurser och militära styrka, vilket gör att vi kan stärka vår försvarskapacitet och skydda oss mot både rysk aggression och andra globala hot så som terrorism och cyberattacker. Vi måste vara en del av en större säkerhetsplattform för att kunna skydda oss själva och bidra till att skydda andra. NATO är den mest framgångsrika försvarsalliansen i världshistorien och har visat sig vara en stabiliserande kraft i Europa under lång tid.

Och inte minst så kommer ett Natomedlemskap ge Sverige tillgång till NATO:s artikel 5, som är kärnan i alliansens säkerhetsgarantier. Artikel 5 innebär att om en medlem utsätts för en väpnad attack så är det en attack på hela alliansen och alla medlemmar förväntas stå upp för varandra. Detta ger oss en ökad trygghet och visar också att vi är en del av en större gemenskap.

Att vara med i NATO kommer att göra oss till en tyngre spelare i alliansens försvar runt Östersjön. Vår geografiska position gör oss till en nyckelspelare för att bygga ett trovärdigt försvar mot rysk aggression. Vi kommer också att vara en knytpunkt för infrastruktur, logistik och förflyttning av trupp och materiel till Finland, Arktis och de baltiska staterna. En roll som blir allt viktigare i takt med att isarna i Arktis smälter och Rysslands militära aktivitet i området ökar. Vårt flygvapen och flotta kommer att vara kraftfulla verktyg för att säkra Natos roll som bevakare av Östersjön, vilket bidrar till vår egen säkerhet.

Som en lojal och engagerad medlem i NATO kommer Sverige att bidra till att stärka alliansen som helhet. Vi har en stark tradition av internationellt samarbete och kommer att vara en viktig röst i de diskussioner som pågår inom NATO om framtida säkerhetsutmaningar. En del skeptiker till NATO medlemskap menar på att Sverige är så viktigt för NATO att de aldrig skulle låta oss utstå en militär attack från främmande makt, för det första finns det inga sådana garantier, och för det andra gör ett medlemskap att vi kan påverka alliansens inriktning och utveckling i enighet med vad som passar oss bäst, ett inflytande som kräver ett medlemskap.

Motståndare till NATO-medlemskap hävdar ofta att det skulle minska vår självständighet och att det skulle innebära att vi dras in i konflikter som inte rör oss. I dagens globala samhälle är det inte längre möjligt att stå utanför och hoppas på det bästa. Att gå med i alliansen kommer att ge oss ökad trygghet och möjligheter att bidra till en stabilare värld.

Sammanfattningsvis, att gå med i NATO är det rätta steget för Sverige för att skydda vår säkerhet och bidra till en stabilare värld. NATO är den mest effektiva säkerhetsgarantin för Sverige. Därför ser vi också ett starkt stöd i den svenska opinionen för ett medlemskap. Tillsammans är vi starkare!