Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen. Foto: Arkivbild: Karin Löwengren

Några allvarliga fall kopplat till influensa – barn i länet erbjuds gratis vaccination

Smittspridningen av både influensa A och B pågår i hela landet, särskilt bland barn. Ett fåtal barn i Örebro län har drabbats av allvarliga komplikationer kopplat till influensa B. Därför erbjuds nu barn 6-17 år kostnadsfri vaccination.

Erbjudandet gäller för barn bosatta i Örebro län och under närmsta veckorna när influensasäsongen fortfarande pågår. Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen förtydligar att det handlar om ett erbjudande och inte en rekommendation. 

– Vaccinering kommer inte att kunna stoppa smittspridningen och det handlar inte heller om att man ska vaccinera barn för att skydda andra i sin omgivning. Att vaccinera annars friska barn är inte en rekommendation men en möjlighet som funnits även tidigare, säger Gunlög Rasmussen i en pressinfo.

De flesta barn som drabbas av influensa B får en mild sjukdom. I enstaka fall kan influensan ge allvarliga komplikationer som exempelvis hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation.

– I år har vi sett ett fåtal fall hos barn med svåra komplikationer vid influensa B. Det skulle kunna vara inom normalvariationen men är ändå fler än förväntat, säger Gunlög Rasmussen.

Vaccin en begränsad period

I samråd med Folkhälsomyndigheten och under det att situationen utreds erbjuds därför vaccination kostnadsfritt för barn i skolåldern under en begränsad period. Det formella beslutet har fattats av regionens politiska ledning.

– För att underlätta för den som vill vaccinera sitt barn mot influensa är det här ett erbjudande vi vill gå ut med, avslutar Gunlög Rasmussen.

Mer om barn och influensa:

Hög feber, muskelvärk, halsont och hosta drabbar nästan alla som insjuknar i influensa. Hos barn är även illamående, kräkningar och diarré vanliga symptom. De allra flesta barn som insjuknar i influensa blir friska utan att behöva söka vård.

Nedanstående symtom, hos barn och vuxna, kan visa på mer allvarlig sjukdom – ring då 112:

Snabb eller ansträngd andning, andnöd Blå läppar eller ansikte Kraftfulla bröstkorgrörelser vid varje andetag – barnet tar i för att andas Bröstsmärta Kraftigare buksmärta Svår muskelsmärta – barn som inte vill gå Uttorkning – ingen urin sedan 8 timmar, grå slemhinnor, gråt utan tårar Nedsatt kontakt i vaket tillstånd, förvirring eller medvetslöshet Kramper

Läs mer om influensa på 1177.se