Inget barn ska behöva vara hungrigt i skolan

Nu slår skolor larm om att det går åt mer skolmat. Särskilt på måndagar och fredagar går det åt mycket mat. Det är tydliga tecken på att elever inte får tillräckligt med mat hemma i dyrtiderna. Barnen kommer hungriga till skolan på måndagen, och på fredagen vet de att det kommer att bli skralt under helgen igen.

När mer skolmat går åt samtidigt som matpriserna skenar blir situationen pressad även för skolorna. På vissa håll funderar man nu på om man ska tvingas skära ned på undervisningen. Även civilsamhället vittnar om att allt fler människor söker sig till dem för att få matkassar eller annan ekonomisk hjälp. De beskriver också att det bland de grupper som nu söker hjälp finns flera som tidigare inte behövt hjälp, till exempel fler barnfamiljer. När allt har blivit så dyrt att barn går hungriga till skolan måste samhället agera. Vänsterpartiet föreslår därför att staten betalar för frukost i skolan. Vi vill att alla kommuner som vill införa det i grundskola och gymnasium ska kunna göra det. Varje barn ska kunna äta sig mätt. Och med ordentligt med mat i magen på morgonen kan eleverna dessutom lära sig mer under skoldagen.Oavsett hur duktiga lärare man har är det svårt att lära sig när man sitter hungrig i klassrummet.

Om staten betalar frukost i skolan för de som vill skulle kommunernas kostnader för skolmaten minska. Pressen att skära ned på undervisning och annat blir mindre. Att det nu går åt mer skolmat visar att vi behöver göra mycket för att stärka hushållens ekonomi. Många plågas av orimliga elräkningar, allt högre matpriser och boendekostnader som skjuter i höjden. I krisen behövs en klok ekonomisk politik som skyddar vanligt folk. Men när högerregeringen och Sverigedemokraterna styr blir det helt andra grupper som gynnas.

Den största satsningen i deras budget var att sänka skatten för alla som tjänar över 50 000 kronor i månaden. Den gruppen får hela tusen kronor mer i månaden. Varför ska Sverige prioritera mer pengar till dem, i ett läge där pensionärer fryser hemma för att de inte har råd med värmen och barnfamiljer inte har tillräckligt med mat?

Vänsterpartiets prioriteringar ser annorlunda ut. Vi vill göra en rad förstärkning av trygghetssystemen som att höja a-kassan, pensionerna och sjukförsäkringen. Anställ fler i sjukvården, skolan och omsorgen istället för att göra nedskärningar. Ta tillbaka kontrollen över elmarknaden och inför Sverigepriser så att vi slipper de hutlösa elräkningarna. Och se till att inte en enda unge går hungrig i skolan för att den inte får tillräckligt med mat!